Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Türkiye'de İklim Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Türkiye'de İklim Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Türkiye'de İklim Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Türkiye'de İklim Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

9. sınıf Türkiye'de İklim Test 3

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Türkiye'de İklim Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Türkiye'de İklim Test 4

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Türkiye'de İklim Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
67Son
Geri dön

9. sınıf Türkiye'de İklim Test 5

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Türkiye'de İklim Test 5 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

 ] }

Soru: Yaz mevsiminde Ege Denizi üzerindeki nemli hava kütleleri iç kısımlara kadar sokulmakta ve kış mevsiminde de İç Anadolu'da oluşan soğuk hava kütlesi Ege kıyılarına kadar sokulabilmektedir. Ancak Akdeniz ve Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri bu bölgelerde iç bölgelere sokulamamaktadır. Buna göre, Akdeniz ve Karadeniz'in nemli havasının iç bölgelere sokulamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Dağların kıyıya uzanış doğrultusu
B) Yükseltinin doğudan batıya doğru azalması
C) Orta Anadolu'da bitki örtüsünün bozkır olması
D) Ülkemizin Orta kuşakta yer alması
E) Hava kütlelerini taşıyan rüzgârların kuwvetli olmaması

Soru: Akdeniz iklimi 300 ve 400 Kuzey ve Güney enlemleri arasında görülmektedir. Buna göre Türkiye'nin bulunduğu coğrafi koordinatlar düşünüldüğünde Türkiye'de genel olarak Akdeniz ikliminin hâkim olması gerekirken ülkemizde farklı iklim tipleri de görülmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) İki kıtada topraklarının bulunması
B) Kısa mesafelerde yükseltinin değişmesi
C) Çevresindeki basınç merkezlerinin konumları
D) Denizlere göre olan konumu
E) Dağların uzanış doğrultusu

Soru: Balıkesir ve Erzurum hemen hemen aynı enlemlerde yer almaktadır. Ancak Mayıs ayının sonlarına doğru Balıkesir'de artık ısınma ihtiyacı duyulmazken Erzurum'da soba veya kalorifer yakma ihtiyacı duyulmaktadır. Buna göre, yukarıda verilen durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye'nin Kuzey Yarım Küre'de yer alması
B) İki şehrin arasındaki yükselti farkının sıcaklık ortalamalarını etkilemesi
C) Denize göre olan konumlarının farklı olması
D) Bakının etkili olması
E) İki şehir arasındaki yer şekillerinin farklı olması

Soru: Türkiye'nin Dünya üzerindeki konumu incelendiğinde Kuzey Yarım Küre'de, orta kuşakta ve Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde yer aldığı görülür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun etkilerinden biri değildir?
A) Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez.
B) Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına göre daha sıcaktır.
C) Akdeniz iklimi özellikleri görülür.
D) Karadeniz dağlarının kuzey yamaçlarında orografik yağışlar yaygındır.
E) Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar