Türkiye’de Hayvancılığı Geliştirmek İçin Neler Yapılmalıdır 11.Sınıf coğrafya


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Türkiye’de Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler

a. Hayvan soylarının ıslah edilmesi (iyileştirilmesi)

Türkiye hayvancılıktan elde ettiği verim genel olarak düşüktür. Bu durumun temel sebeplerinden biri yerli hayvan ırkların et ve süt verimi düşük olmasıdır. Bu sorunun çözülmesi için verimi yüksek olan yabancı ırklar ile yerli ırkların melezleştirildiği ve çoğaltıldığı haralar kurulmuştur. Bursa
Karacabey harası bunlar içerisindeki en önemlisidir.

b. Otlakların (mera) ıslah edilmesi

Türkiye otlak arazilerin büyük bir bölümü tarla açma, aşırı ve zamansız otlatma gibi nedenlerle tahrip edilmektedir. Doğal ortamı mera hayvancılığına uygun olan ülkemizde hayvansal verimin arttırılması için otlakların korunması ve ıslah edilmesi gerekmektedir.

c. Besicilik ve ahır hayvancılığının geliştirilmesi

Hayvancılıkta verimin arttırılması ve ucuz hayvansal ürünlere sahip olunması için modern hayvancılık olan besi ve mandıracılığın yaygınlaştırılması gerekmektedir.

d. Erken hayvan kesimlerinin önlenmesi

Süt danası ve kuzusu kesimlerinin yaygın olduğu ülkemizde bu durumun önüne geçilmesi durumunda hayvancılıkta verim artışına neden olabilecektir.

e. Yem sanayilerinin arttırılması

Özellikle besi ve mandıra hayvancılığı yapan kuruluşların yem ihtiyacını karşılayabilmek için kaliteli yem sanayisi unsurlarının arttırılması gerekir.

f. Pazarlama olanaklarının geliştirilmesi

g. Üreticinin eğitilmesi ve yeterli kredi sağlanması

h. Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi

Örnek Sorular:

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılıktan alınan verimliliği artırmak için yapılması gereken çalışmalardan biri değildir?

A) Hayvan soylarının iyileştirilmesi
B) Süt kuzu ve süt dana kesiminin engellenmesi
C) Et ithalatının artırılması
D) Yerli üretiminin artırılması
E) Modern yöntemlerin uygulanması


— Süt dana kesiminin önlenmesi
— Mera hayvancılığının teşvik edilmesi
— Hayvan soylarının ıslah edilmesi
— Yerli üretiminin ucuzlaştırılması
— Hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesi

Yukarıdakilerden kaç tanesi Türkiye’de hayvancılığı geliştirmek için alınması gereken önlemler arasında gösterilebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar