Türkiye Nüfusunun Geleceği 11. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

Türkiye’nin Nüfus Politikaları

Türkiye, 1923’ten bu yana nüfus ile ilgili çeşitli politikalar uygulamıştır. Türkiye’de uygulanan nüfus politikalarını iki döneme ayırmak
mümkündür. Bunlar;

Birinci Dönem (1923 – 1965 Yılları Arası)

Cumhuriyetin ilk yıllarında planlı bir nüfus politikası olmamakla beraber nüfusun artmasıyla ilgili çalışmalar düşünülmüştür.

Ülkenin savaştan çıkması, iş gücüne duyulan ihtiyacın artması ve askeri gücün tekrar arttırılmak istenmesi, nüfusun çoğalmasını gerekli hâle getirmiştir.

Bu dönemde çok çocuk sahibi olan aileler vergiden muaf tutulmuş, madalya ile ödüllendirilmiştir.

Anne ve çocuk sağlığına önem verilerek nüfusun artması sağlanmıştır.

İlk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında nüfus, 13 milyon civarında iken 1965 yılına gelindiğinde 31 milyonu aşmıştır.

İkinci Dönem (1965 Sonrası)

1965 yılında Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

1950’li yıllardan sonra sağlık ve beslenme imkânlarının gelişmesi nüfusun hızla artmasına neden olmuştur. Bu hızlı artış ikinci dönemde nüfus artış hızını düşürmeye yönelik çalışmaları beraberinde getirmiştir.

Bu dönemde gebeliği önleyici ilaçların ve araçların kullanılması teşvik edilmiştir.

Evlenme yaşı yükseltilmiş ve aile planlamaları uygulanmıştır.

10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2014 – 2018) nüfus politikalarında günümüz koşulları değerlendirilmiş ve nüfusun niteliklerinin iyileştirilmesine, nüfusun artmasına yönelik çalışmaların yapılacağı kararına varılmıştır.

Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları

Bir ülkenin nüfusuyla ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunması ülkenin eğitim, ulaşım, sağlık, ekonomik ve istihdam gibi alanlarda önlem almasına yardımcı olur. Geçmiş nüfus özelliklerine bakarak gelecekte nüfusun ne kadar olacağı hakkında yapılan tahminlere “nüfus projeksiyonları” denir.

Türkiye nüfusu 2018 yılı sonunda yaklaşık 82 milyon olarak belirlenmiştir. 2023 yılında 84 milyon olması beklenmektedir. Nüfusun, 2050 yılına kadar yavaş yavaş bir artış ile en yüksek 93 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 2050 yılından itibaren düşeceği ön görülen nüfusun 2075 yılında 89 milyon olması beklenmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar