Trablusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları (1911—1912) Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Tarih

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911—1912)

İtalya’nın Trablusgarbı işgal etmesinde:

gelişen sanayisi için hammadde ve pazar arayışına girmesi

Trablusgarp’ı başka devletlere bırakmak istememesi

Osmanlı Devleti’nin, topraklarını koruyabilecek durumda olmaması durumları etkili olmuştur.

İngiltere ve Fransa’nın desteğini alan İtalya; Osmanlı Devleti’ne karşı savaş kararı aldı.

Derne, Tobruk, Bingazi’yi içine alacak şekilde işgallerini genişletti.

Devleti, karadan ingilizlerin Mısır’ı işgal etmesi, denizden ise güçlü bir donanmanın olmaması nedeniyle bölgeye asker gönderemedi. Mustafa Kemal’in de bulunduğu bazı subaylar gönüllü olarak Trablusgarp’a gitti. Mustafa Kemal, Enver Bey gibi genç subaylar bölge halkını teşkilatlandırarak italyanlara karşı örgütlediler.

Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’ta önemli başarılar kazandı. Yerli halkın direnişini kıramayan İtalya’nın, barış yapılması koşuluyla geri vereceğini açıkladığı On iki Adaları işgal etmesi ve Balkan Savaşları’nın çıkması Osmanlı
Devleti’ni barışa zorlamıştır.

Böylece Uşi Antlaşması imzalanarak savaşlara son verilmiştir(1912).

Bu göre;

Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakılacak

Trablusgarp’taki Müslüman halk Osmanlı halifesine bağlı kalacak

On iki Adalar ve Rodos geçici olmak kaydıyla İtalya’nın yönetimine bırakılacaktır.

Sonuçları:

Trablusgarp’ın elden çıkması ile Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrikada toprağı kalmamıştır.

Trablusgarp Savaşı Mustafa Kemal’in sömürgeciliğe karşı gerçekleştirdiği ilk fiili mücadelesi olmuştur.

Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğünü gören Balkan devletleri cesaretlenmiştir.

Bu durum Balkan Savaşları’na ortam hazırlamıştır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar