Tork (Moment) Fizik Ayt


Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

Tork (Moment)

Kuvvetin döndürme etkisine denir. Veya cisımin dönmesini sağlayan kuvvetin ölçüsü de denilebilir. Tork (moment) vektörel bir büyüklük olup; birimi newton x metre (Nm) , sembolü ise  T (M) şeklinde gösterilir.

Torkun değeri, iki farklı metodla hesaplanabilir.

I. Metod:

Herhangi bir eksene veya noktaya göre F kuvvetinin oluşturduğu torkun yönü

O noktasında bir vidanın bulunduğunu farzedelim. Vidayı şekildeki F kuvveti yukarı yönde ilerletir (gevşetir). Vidanın ilerleme yönü kuvvetin oluşturduğu tork yönüdür.

Bir noktaya (eksene) etkiyen toplam tork sıfır ise cisim (sistem) ya durur ya da sabit hızla döner.

Bir cisme (veya sisteme) etkiyen kuvvetlerin döndürme torkları sıfır ise cisim (veya sistem) dengededir.

Sabit ve Hareketli Makara

Şekilde Fx kuvvetini dengeleyen kuvvet tavana sabitlenmiş makarayı tutan cisim tarafından karşılanır.

Paralel Kuvvetler: 

Bir cisim (veya sistem) üzerinde aynı noktaya etki etmeyen, doğrultuları birbirine paralel olan kuvvetlerin bileşkesi skaler (toplama veya çıkarma) işlemle hesaplanabilir. Bileşke kuvvetin yeri ise denge şartlarıyla bulunur.

Tork Çözümlü Sorular] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar