Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Edebiyatı
 • Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır:
  Kitabımın kapağına Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. ” vecizesini yazdım.
  Ona Ziya Paşa’nın “Lafla peynir gemisi yürümez. ” sözünü hatırlattım.
  Ünlü şairimiz Yahya Kemal “Türkçenin çekilmediği yerler vatandır. ” diyor.
 • Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:
  “Üzüm üzüme baka baka kararır. ” atasözü yüzyılların tecrübesinden süzülüp gelen bir gerçeği ifade etmiyor mu?
  “İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar.
  (Yahya Kemal Beyatlı)
 • Uzun alıntılarda her paragraf ayrı ayrı tırnak içine alınır.
 • Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır:
  şiirlerinde en çok “aşk” teması üzerinde durur.
 • Cümle içerisinde kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınır:
  Yahya Kemal’in bazı şiirleri “Eski Şiirin Rüzgârıyla” adı altında çıktı.
  Bazı kelimelerin yazımı için bu kılavuzun “Yazım Kuralları” bölümüne bakmanız gerekir.
 • Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitapların ve yazıların adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın koyu yazılarak veya eğik yazıyla (italik) dizilerek de gösterilebilir:
  Tarihî kalıntılara Anadolu’da ören denir.
  Orhan Veli’nin İstanbul’u Dinliyorum şiirini çok severim.
  (Ahmet Hamdi Tanpınar)
 • Tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz:
  Namık Kemal’in “İntibah”ını okudunuz mu?
 • Bibliyografik künyelerde makale adları tırnak içinde verilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar