Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilecek hususlar


Kategoriler: Tarih

  • Olaylarla ilgili tüm yazılı ve yazısız belgelerden yararlanılmalıdır.
  • Olayın üzerinden belli bir zaman dilimi geçmelidir.
  • Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurulmalıdır.
  • Olayda rol oynayan faktörlerin etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Olayın meydana geldiği yer ve zaman belirtilmelidir.
  • Olaylar incelenirken günümüz değer yargılarıyla değerlendirilmemelidir.
  • Olay incelenirken, kişisel duygu ve düşünceler kenara bırakılmalıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi