Kategoriler: 9. Sınıf Tarih Testleri, 9. Sınıf Testleri, Testler

9. sınıf Tarih ve Zaman Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Tarih ve Zaman Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön

9. sınıf Tarih ve Zaman Test 2

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Tarih ve Zaman Test 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

9. sınıf Tarih ve Zaman Test 3

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Tarih ve Zaman Test 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön

9. sınıf Tarih ve Zaman Test 4

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Tarih ve Zaman Test 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön

9. sınıf Tarih ve Zaman Karma Test 1

Başla

Tebrikler - 9. sınıf Tarih ve Zaman Karma Test 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Doğru Sayınız: %%SCORE%% - Soru Sayısı: %%TOTAL%%.

Aldığınız Puan: %%PERCENTAGE%%

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön

 ] }

Soru: Tarih öğretmeni sınıfta tarihin yararlandığı kaynaklara önce; mitoslar, şiirler, hikâyeler, sonra ise silahlar, giysiler ve üretim araçları üzerinden örnekler vermiştir. Tarih öğretmeninin verdiği bu bilgide örneklemelerde bulunduğu kaynaklar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Görsel ve işitsel kaynaklar — Tarihi kalıntılar
B) Yazılı kaynaklar — Görsel ve işitsel kaynaklar
C) Sözlü kaynaklar — Yazılı kaynaklar
D) Sözlü kaynaklar — Tarihi kalıntılar
E) Yazılı kaynaklar — Sözlü kalıntılar

Soru: Leon Ernest Halkin, "Şimdiki zaman, tarihe kendi çözümlemesini empoze ettiği takdirde onu bozar." demiştir. Tarihçi Halkin bu sözüyle tarih bilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?
A) Olayların üzerinden belli bir süre geçtikten sonra araştırma yapılmasını
B) Olayların meydana geldiği dönemin koşullarıyla incelenmesini
C) Araştırma sonuçlarının belli dönemlerde sorgulanmasını
D) Tarihçilerin kendi görüş ve duygularını ortaya koymasını
E) Hem yazılı hem yazısız kaynaklardan yararlanılmasını

Soru: On İki Hayvanlı Türk Takvimi hakkında araştırma yapan Aslı, ulaştığı bilgileri maddelendirmiş, ancak bu aşamada bazı hatalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Aslı'nın yanlış yaptığı çıkarımlardan biridir?
A) Türklerin kullandığı ilk takvimdir.
B) On iki ayda bir devir yapan bu takvimde aylar, hayvan adları ile gösterilmiştir.
C) Kök Türkler ve Uygurlar tarafından kullanılmıştır.
D) Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir.
E) Hangi tarihten itibaren kullanıldığı bilinmemektedir.

Soru: Belçikalı Tarihçi Leon Ernest Halkin, "Tarihin bilinmesi geleceği düşünmek için zaruridir. Geleceğin hayalleri geçmişe karşı gelmek istediği zaman bile, kendi unsurları içinde, ona bağlı bulunmaktadır." demiştir. Bu sözle aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verildiği söylenemez?
A) Tarihin insanlığın gelişimindeki rolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
B) Tarih geçmişle gelecek arasında nasıl bir ilişki sağlar?
C) Tarih öğrenmenin gerekliliği ve faydaları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
D) Tarihi olaylar incelenirken deney ve gözleme başvurma imkânı var mıdır?
E) Tarihin geleceğin planlanmasındaki rolü ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar