Tarih Öncesi Çağların Önemli Özellikleri 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İnsanlığın İlk Dönemleri, Tarih
  • Yazı kullanılmadığından bu devirlerle ilgili arkeolojik kalıntılardan yararlanılarak bilgi edinilebilmiştir.
  • Devirler insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre adlandırılmıştır.
  • Eşya yapımında sırasıyla taş, toprak ve madenler kullanılmış, giderek daha kullanışlı ve dayanıklı araç – gereçler yapılmıştır. Bu durum insanların bilgi ve tecrübe birikiminin uygarlığın gelişmesinde oynadığı rolü göstermektedir.
  • Başlama ve bitişleri bölgelere göre farklılıklar göstermiştir. Bu durum, tarih öncesinde toplumlar arası etkileşimin zayıf olduğunu gösterir.
  • Dünyanın her bölgesinde sırasıyla yaşanmamıştır. Göç, savaş ve istila gibi gelişmeler sonucunda ileri toplumlar daha geride bulunan toplumları etkilemişlerdir. Örneğin Taş Çağı’nı yaşayan bir toplum Maden Çağını yaşayan bir toplumla karşılaştığında maden kullanmaya başlayarak çağ değiştirebilmiştir.
  • Tarih öncesi devirler dünyanın çeşitli bölgelerinde birbirine benzer şekilde yaşanmıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan kazılar sonunda elde edilen eşyaların birbirine benzemesi bu durumu doğrulamaktadır. Farklı bölgelerde yaşayan insanların birbirlerinden etkilenmeden aynı türden eşyalar kullanmaları birbirine benzer gereksinimlere sahip olmalarının sonucudur.

Tarih öncesi devirlerin, başlangıç ve bitiş zamanları bölgelere göre farklılıklar gösterir. Uygarlaşma sürecinde bütün insanlar aynı sıralamayı takip etmediğinden tarih öncesi devirleri birbirlerinden kesin olarak ayırmak güçtür. Bu nedenle tarih öncesi dönemlendirmede bölgesel olarak adlandırmalara gidilmiştir.

  • Anadolu’da insan varlığına dair en eski buluntu yeri Konya, Akşehir Dursunlu fosil yataklarıdır.
  • İstanbul Yarımburgaz Mağarası’na, 270 bin – 390 bin yıl kadar önce ilk insanların yerleştiği tespit edilmiştir.
  • Anadolu’da insana dair en eski kemik kalıntıları Antalya, Karain Mağarası’nda tespit edilmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar