Sözcüğün Cümle İçindeki Anlamı Türkçe 7.Sınıf


Kategoriler: 7. Sınıf Türkçe, Türkçe

Sözcüğün Cümle İçindeki Anlamı

Sözcükler cümle içerisinde kazandıkları anlamla önem kazanırlar. Bu yüzden biz sözcüğün cümle içindeki anlamı dikkatli bir şekilde kavranmalıdır. Sözcüğün cümle içindeki anlamı değerlendirilirken, diğer sözcüklerle olan anlam ilişkilerine de dikkat edilmelidir.

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin cümle içinde kazandıkları anlamları inceleyiniz:— Bu sürahi en fazla üç litre su alır.
— Burada bütün işlerimizi gören bir avukatımız vardı.
— Çocuk, kuşun bütün hareketlerini dikkatle izliyordu.
— Küçük çocuğun bakımını ablası üstlenmişti.
— Öğrenciler iki maddeyi birbirinden ayırabilmek için bir deney yaptılar:
— Kayıp bir kitabın izini süren ünlü kâşif, nihayet onu buldu.
— Çiçekler açıldığında buralara bahar gelmiş sayılır.

Örnek:

“Çekmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “hoşa gitmek, beğenmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Caddeye park edilen arabayı çektiler.
B) Bu araba 500 kilodan fazlasını çekmez.
C) Bazı kitaplar her okuyucuyu çeker.
D) Onun sözlerini farklı yerlere çekiyorsunuz.çözüm:

C seçeneğindeki “çekmek” sözcüğü okuyucularla ilgili olarak “hoşa gitmek, beğenmek” anlamında kullanılmıştır. Sözcüğün diğer seçeneklerdeki anlamları farklıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi