Soru İşareti


Kategoriler: Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Edebiyatı

 • Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur:
  Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?
  (Ahmet Haşim)
  Şakaklarıma kar mı yağdı ne?
  Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
  (Cahit Sıtkı Tarancı)
  Ne zaman gelecek yurt dışından beklediğiniz konuklar?
  Niçin sen de arkadaşların gibi bir köşede kitap okumuyorsun?

UYARI: Soru eki ve kelimesi kullanılmadan ezgili söyleyişlerde soru işareti kullanılır:
Nüfus memuru:
– Memleketiniz? • Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır:
  İstanbul’dan Antalya’ya 6,5 (?) saatte gitmiş.
  Yunus Emre’nin (1240?-1320) Eskişehir civarında yaşadığı sanılıyor.
  Büyük Türk nüktecisi ve mizah ustası Nasreddin Hoca (1208?- 1284) Akşehir’de anıldı.
  1496 (?) yılında doğan Fuzuli divan edebiyatının en büyük şairlerindendir.

UYARI: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur:
Kapıdan bakan Ahmet mi, yoksa Hasan mıydı?

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi