Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Edebiyatı

Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna konur:

 • Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?
  (Ahmet Haşim)
  Şakaklarıma kar mı yağdı ne?
  Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
  (Cahit Sıtkı Tarancı)
  Ne zaman gelecek yurt dışından beklediğiniz konuklar?
  Niçin sen de arkadaşların gibi bir köşede kitap okumuyorsun?

UYARI: Soru eki ve kelimesi kullanılmadan ezgili söyleyişlerde soru işareti kullanılır:
Nüfus memuru:
– Memleketiniz?

Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır:

 • İstanbul’dan Antalya’ya 6,5 (?) saatte gitmiş.
  Yunus Emre’nin (1240?-1320) Eskişehir civarında yaşadığı sanılıyor.
  Büyük Türk nüktecisi ve mizah ustası Nasreddin Hoca (1208?- 1284) Akşehir’de anıldı.
  1496 (?) yılında doğan Fuzuli divan edebiyatının en büyük şairlerindendir.

UYARI: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur:
Kapıdan bakan Ahmet mi, yoksa Hasan mıydı?] }

Özneyle yüklem arasına başka ögeler girmişse ya da öznenin vurgulanması isteniyorsa özneden sonra virgül konur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu işleviyle kullanılmıştır?
A) Beyefendi, o kadar küçük yere bu koca koltuklar sığar mı hiç?
B) Bu sefer, ben yine inanmıyorum ya, bize verdiği sözü tutacakmış.
C) Erkenden uyandık, günün ilk ışıklarıyla gelen otomobille kente ulaştık.
D) 0 gece sinemaya gidecekti, vazgeçti, erkenden odasına çekilip uyudu.
E) Mektup, bende öteden beri böyle bir dileğin var olduğunu ortaya koydu.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar