Sınıflandırma Nedir

Sınıflandırma Nedir

Kategoriler: Biyoloji

Sınıflandırma bilimi taksonomidir.

İlk sınıflandırma Aristo tarafından yapılan basit (ampirik) sınıflandırmadır.

Basit sınıflandırmada; Canlının yaşadığı ortam ve dış görünüşü dikkate alınmıştır.
Örnek: Karada, havada ve suda yaşayanlar. Otlar, çalılar ve ağaçlar

Bilimsel (Doğal=Filogenetik) Sınıflandırma:
Canlıların evrimsel gelişmişlikleri akrabalık dereceleri ve köken (orjin) birliği dikkate alınarak yapılan sınıflandırmadır.
Bilimsel Sınıflandırmada:

  • Protein benzerliği
  • Fizyolojik benzerlik
  • Embriyolojik benzerlik
  • Homolog organlar dikkate alınır.

Homolog organ: Görev ve şekilleri farklı, yapıları aynı olan organlara denir.
Örnek: Atın ayağı – insanın kolu
Örnek: Yarasanın kanadı – balinanın yüzgeci

Bilimsel sınıflandırmanın dikkate almadıkları:

  • Kromozom sayısı
  • Canlının dış görünüşü
  • Canlının yaşadığı ortam
  • Analog organ

Anolog Organ: Görev ve şekilleri aynı yapıları farklı olan organlara denir.
Örnek: Kuşun kanadı – Kelebeğin kanadı.

  • Evrimsel akrabalık arttıkça tepki olarak üretilen antikor azalır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar