Sıfatlar (Ön Adlar) Test Çöz 6. Sınıf] }

Soru: “O” sözcüğü bir ismi belirtirse sıfat, bir ismin yerine kullanılırsa zamir olur.
Buna göre “o” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde sıfat görevinde kullanılmamıştır?
A) O gün hepimiz çok eğlenmiştik.
B) Ben o zamanlar üniversitede öğrenciydim.
C) Kimse o adamın kim olduğunu bilmiyordu.
D) Bu konuda o ne derse onu yapacağız.


Soru: İsimlerin önlerine gelerek onları niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir.
Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır?
A) Ertesi sabah erkenden uyanıp hazırlıklara başladık.
B) Eski mahallemizdeki komşularımızı ziyaret ettik.
C) Bu sene hava kirliliği dayanılmaz bir hâl aldı.
D) Bu şehre ve insanlara çok alışmıştım.


Soru: İsimlerin miktarını kesin değil de belli belirsiz bildiren sıfatlara belgisiz sıfat denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sıfatlardan hangisi belgisiz sıfat değildir?
A) Buraya birkaç gün önce gelmişler.
B) Tavsiye ettiği birçok kitabı zaten okumuştum.
C) Bazı akşamlar ailece sahilde yürürüz.
D) Öteki arabayı buraya dayım getirdi.


Soru: “Güzel” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ismi nitelemiştir?
A) Bu güzel sözlerle beni kandıramazsın.
B) Son yarışmacı şiiri çok güzel okudu.
C) Hafta sonunda izlediğim film güzeldi.
D) Çocuk, oyuncaklarıyla güzel güzel oynuyor.


Soru: Varlıkların rengini, durumunu ve biçimini bildiren sıfatlara “niteleme sıfatı” denir. Niteleme sıfatlarını isme sorduğumuz “Nasıl?” sorusuyla bulabiliriz.
Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi niteleme sıfatıdır?
A) Düğünde kırmızı elbiseyi giymeye karar vermiştim.
B) Yaşlı bir adam elinde bastonuyla içeri girdi.
C) Sırtlarında çantalarıyla dört çocuk okulun yolunu tuttular.
D) Bu zamanlara gelebilmek için ne kadar emek verdiniz?


Soru: İsimleri, kesin olarak değil de belli belirsiz belirten sıfatlara “belgisiz sıfat” denir. Belgisiz sıfatlar isimlerden önce gelirken belgisiz zamirler isimlerin önüne gelmez.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük belgisiz sıfat görevinde kullanılmamıştır?
A) Birtakım insanlar her konuda çok bencil davranıyor.
B) Adamlardan birkaçı sabahleyin yanımıza uğradı.
C) Ben hayatta bütün işlerimi kendim yaptım.
D) Her sabah uyandıktan sonra odamı havalandırırım.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar