Sezai Karakoç Eserleri Özellikleri İkinci Yeniler AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

SEZAİ KARAKOÇ (1933-…)

İkinci Yeni akımında kendisine özgü bir yer edinmiştir.İslamî duyarlılık ve bakış açısıyla Diriliş dergisini çıkarmıştır.

Şiirlerinde İslamî düşünceyi modern şiirdeki gerçeküstücülükle kaynaştırmıştır.

Mistisizmden, evliya-enbiya kıssalarından yararlanmıştır.

Çarpıcı benzetme ve imgelerle, denenmemiş sentezlere ulaşmıştır.

Yeni, kapalı ve karanlık bir imge evreni vardır.

Garip şiirini günlük çırpınışları içinde hayatı olduğu gibi anlatan “gerçekçi (realist)” akım; sonrasında ortaya çıkan İkinci Yeni’yi “Yeni Gerçekçi Şiir (neo-realizm)” olarak değerlendirmiştir.

Sanatçı, kendisini İkinci Yeni’nin bir temsilcisi olarak görmemiş, “Diriliş Ekolü” denebilecek bir anlayış oluşturmuştur.

2007’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görülmüştür.Tam olarak anlaşılamayan Sezai Karakoç istemediği halde başarılı bir aşk şiiri olan “Monna Roza” ile bilinmektedir.

Eserleri

Şiir: Hızır’la Kırk Saat, Taha’nın Kitabı, Gül Muştusu, Körfez, Şahdamar, Sesler, Zamana Adanmış Sözler, Ayinler, Çeşmeler, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı, Alın Yazısı Saati, Monnaî Rosa, Gün Doğmadan (Bütün Şiirleri)

Çeviri Şiir: Batı Şiirlerinden, İslâm’ın Şiir Anıtlarından

Deneme: Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir, Dişimizin Zarı, Eğik Ehramlar

— Düşünce: Ruhun Dirilişi, Kıyamet Aşısı, Çağ ve İlham I-II-III—IV, İnsanlığın Dirilişi, Diriliş Neslinin Amentüsü, Yitik Cennet, Makamda, İslam’ın Dirilişi, Gündönümü, Diriliş Muştusu, İslâm, İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Düşünceler I-II, Dirilişin Çevresinde, Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi l-II—III, Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II, Unutuş ve Hatırlayış, Varolma Savaşı, Çağdaş Batı Düşüncesinden, Çıkış Yolu l—II-III

— İnceleme: Yunus Emre, Mehmet Akif, Mevlâna

— Hikâye: Meydan Ortaya Çıktığında, Portreler

Not: ÖSYM’nin şiir kitabı olarak verdiği “Mağara ve Işık” daha önce müstakil olarak yayımlanan, ancak sonra “Ruhun Dirilişi” adlı eserin içinde yer alan bir düzyazı parçasıdır, yani “Mağara ve Işık” bir şiir kitabı değildir. ÖSYM, bu soruyu “Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı” (Grafiker Yayınları) kitabından hazırlamış, orda yer alan yanlış bilgiyi aynen aldığı için böyle bir hataya düşmüştür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi