Sesin Soğurulması ve Yalıtım 6.Sınıf Fen Bilimleri


Kategoriler: 6. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

SESİN SOĞURULMASI VE YALITIMI

Sesin maddeler tarafından emilerek şiddetinin azaltılmasına sesin soğurulması denir. Sesin soğurulabilmesi için yumuşak ve gözenekli maddeler kullanılır. Bu maddeler sesi soğurur. Boş bir odada duyulan ses, eşya dolu odaya göre daha fazladır. Eşyalar yumuşak ve gözenekli bir yüzeye sahip olduğu için ses bu yüzeylerden dağınık yansır. Bu durumda ses dağınık yansıyınca sesin soğurulması daha fazla olur. Ses soğurulunca da sesin şiddeti azalır.

Ormanlık alanlardaki ağaçların yaprakları ve dalları sesi soğurur bu nedenle bu alanlarda şehir gürültüsü daha azdır. Arabaların gürültüsünden etkilenmemek için motor bölmelerine sesi soğuran maddeler konur. Kış aylarında kar yağdığında sokaktaki ses önceki günlere göre azalır. Bunun sebebi sesin büyük bir kısmının kar tanelerinin girintili çıkıntılı yapısından dolayı gürültüyü soğurmasıdır.

Bir mekândaki sesin iç ortamdan dış ortama ya da dış ortamdan iç ortama geçişini engellemek için yapılan uygulamalara ses yalıtımı adı verilir. Maddeler kendi özelliklerine göre üzerlerine çarpan sesi farklı oranlarda soğurur. Ses yalıtımı için yumuşak ve gözenekli yani içinde hava boşlukları olan strafor köpük, pamuk, sünger, yün, kumaş, halı ve keçe gibi malzemeler kullanılır. Tahta, bakır, demir ve beton gibi maddeler sesi az soğurur yani iyi iletir.

Binalarda tuğla ve sıva arasına yerleştirilen strafor köpük ses yalıtımı sağlar. Ses yalıtımı sağlamak amacıyla pencerelerde, arasında boşluk bulunan çift cam kullanılır. Bunun sebebi boşlukta sesin yayılmamasıdır. Yerleşim birimlerinin gürültüden etkilenmesini önlemek için otobanların ve tren yollarının kenarlarına araçların gürültüsünü azaltacak ses bariyerleri ya da ağaçlandırma yapılır. Bariyerler ya da ağaçlar hem sesin bir kısmını yansıtarak hem de bir kısmını soğurarak ses yalıtımı sağlar.

Ses yalıtımı gürültü kirliliğini azaltmanın yanı sıra insanlara konforlu bir yaşam sağlar. Bu sebeple yeni yapıların çoğunda ses yalıtımına yönelik kaplama malzemesi teknolojik boya, kalın ve yansımalı camlar kullanılmaktadır. Bu şekilde yaşam alanları istenmeyen seslerden korunmuş olur. Gürültünün türüne ve büyüklüğüne göre ses yalıtım malzemelerinin özellikleri ve kullanım şekilleri değişebilmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar