] }

Soru: Yarasalar gece karanlığında önlerini görmeden de gidecekleri yolu bulabilirler.
| Buna göre yarasalar, yön bulmakta sesin hangi
| özelliğinden yararlanmaktadır?
A) Sesin yansıması
B) Sesin iletilmesi
C) Yankı
D) Sesin soğrulması


Soru: Melis, bir karton kutuya çalar saat koyup kutunun kapağını kapatıyor. Kutunun içinden gelen saatin tik tak sesini dinliyor. Daha sonra bu saati önce kumaş, sonra gazete kâğıdı ve daha sonra da küçük parçalara bölünmüş köpük levha parçaları koyulmuş olan kutuya koyarak kutunun kapağını kapatıyor. Sırayla her bir durumda saatin tik tak sesini dinliyor.
Buna göre Melis, yaptığı bu deneyde aşağıdakilerden hangisini araştırıyor olabilir?
A) Maddelerin sesi soğurma özellikleri birbirinden farklı mıdır?
B) Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç var mıdır?
C) Sesin farklı maddelerde yayılma hızları da farklı mıdır?
D) Ses dalgaları ilerledikçe enerjilerinde azalma olur mu?


Soru: Sesin yayılması sırasında bir engele çarparak yön değiştirmesi veya geldiği ortama geri dönmesi sesin yansıma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Teknolojik bazı araçlarda sesin yansıma özelliğinden yararlanılmıştır.
Aşağıdaki araçlardan hangisinin çalışması sesin yansıması İle ilişkili değildir?
A) Sonar B) Radar C) Ultrason D) Megafon


Soru: Bir tekstil fabrikasında çalışan Neriman, fabrika müdürüne giderek, çalıştığı ortamın çok gürültülü olduğunu ve iş verimini azalttığını söylüyor. Daha sonra Neriman fabrika müdürüne “Çalıştığımız ortamdaki gürültüyü azaltmak için neler yapabiliriz?” diye soruyor.
Buna göre fabrika müdürünün Neriman'a aşağıdakilerden hangisini söylemesi doğru olmaz?
A) Duvarların girintili çıkıntılı olan sıvasını düzgün olacak şekilde yenileyebiliriz.
B) Duvarları boşluklu, gözenekli, yumuşak maddeler ile kaplayabiliriz.
C) Duvarlarda sıvanın altına yalıtım malzemesi olarak strafor (köpük) döşetebiliriz.
D) Çalışılan ortamda bulunan makineleri sabitleyebiliriz.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar