] }

Soru: "12, 18,24, yıldız, 36, kare” şeklinde devam eden sayı örüntüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sayılar 12'den başlayıp 6 artarak devam etmektedir.
B) 4. terimi 30'dur.
C) 6. terimi 42’ dir.
D) Örüntü azalan bir sayı örüntüsüdür.

Soru: Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinin kuralı, “Sayılar 4 artarak devam etmektedir.” olarak belirtilebilir?
A) 4, 10, 16, 22, 26,...
B) 40, 36, 32, 28, 24...
C) 1,4, 16, 64, 256...
D) 7, 11, 15, 19, 23, 27, ...

Soru: Kaan ve kız kardeşi aynı müzik okuluna gidiyorlar.
* Kaan her çarşamba günü gitar dersi alıyor.
* Nisan ayının 2'sinde müzik okuluna başlayan kız kardeşi ise 3 günde bir piyano dersi alıyor.
Yukarıdaki takvime göre Kaan ve kız kardeşi hangi tarihte birlikte müzik okuluna giderler?
A) 3 B) 10 C) 17 D) 24

Soru: Yukarıda 1’den 20’ye kadar sayıların bulunduğu kart görülmektedir. Bu kart üzerindeki sayıları kullanarak 1’den başlayıp birer, 2'den başlayıp ikişer, 4 ten başlayıp dörder, 5'ten baslayıp beşer, 10'dan başlayıp onar artırarak 20'ye kadar birer sayı örüntüsü oluşturduğumuzda tüm örüntülerde ortak söylediğimiz sayı hangisi olur?
A) 10 B) 12 0) 15 D) 20

Soru: Aşağıda 1’den 100’e kadar olan sayilari gösteren yüzlük tablo verilmiştir. Bu tabloda Sinem 3'ten başlayıp 3'er artırarak 60'a kadar bir sayı örüntüsü oluşturdu. Burak ise 5'ten başlayıp 5'er artırarak 60'a kadar bir sayı örüntüsü oluşturdu. Burak ve Sinem oluşturdukları sayı örüntülerinde aşağıdaki sayılardan hangilerini ortak kullanmışlardır?
A) 15, 30, 45, 60 B) 15, 25, 30, 60 C) 15, 30, 50, 60 D)10, 15, 30, 60

Soru: Yukarıdaki kavanozlara belli bir kurala göre boncuklar atılacaktır. Buna göre kavanozlardaki boncuk sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kavanozlara atılan boncuklar üçer artarak devam etmekte ve bir örüntü oluşturmaktadır.
B) Boncukları kavanozlara atmaya devam ettiğimizde 10. kavanozda boncuk sayısı 32 olacaktır.
C) Örüntüdeki sayılar bir tek, bir çift sayı şeklinde devam etmektedir.
D) Boncuk sayısının 38 olduğu kavanozda 13 sayma yapılmış olacaktır.

Soru: İrem, yukarıda bir örüntü oluşturmaya çalışıyor. İrem'in örüntüsü altışar artarak ilerleyecektir. Buna göre, örüntünün 1. adımındaki sayı ile beşinci adımındaki sayı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
A) 24 B) 26 C) 28 D) 30


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar