Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

Zihniyet: Bu şiir anlayışına sahip olan şairler (Ahmet Hamdi, Asaf Halet…) sanatı ideolojilerin, toplumsal davaların aracı olarak görenlere karşı çıkmış, şiiri şiir dışındaki tüm ögelerden arındırma yolunu seçmişlerdir.

Dil: Şiir düz yazıdan uzaklaştırılmış, mecaz ve imgelerle yüklü özgün bir dil kullanılmıştır.

Ahenk: Saf şiir anlayışına bağlı olan şairler , müzikaliteye büyük önem vermiş, ahenk unsurlarından olabildiğince yararlanmışlardır. Saf şiir etrafındaki şairlerin etkilendikleri Yahya Kemal’in, şiiri bir ritim sanatı olarak görmesi; Ahmet Haşim’in ise şiirin sözden çok musikiye yakın olduğunu dile getirmesi saf şiircilerin ahenge verdikleri önemin göstergesidir.

Tema: Daha çok içsel ve bireysel bir anlayışı benimseyen şairlerin oluşturduğu bu şiir anlayışında zaman, aşk, özlem, sonsuzluk,yalnızlık gibi konular ele alınmıştır.

Yapı: Gelenekten uzaklaşılan bir dönemin izlerini yansıtan saf şiir anlayışında genellikle şairin kendi beğenisine göre şekillendirdiği serbest nazım biçimleri kullanılmıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar