Potansiyel Fark (Gerilim) 10.Sınıf Fizik

Potansiyel Fark (Gerilim) 10.Sınıf Fizik

Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Fizik

Elektrik devresinde bulunan üretecin etkisiyle, birim yükün devrenin herhangi bir noktasında kazandığı potansiyel enerjiye bu noktanın elektriksel potansiyeli denir. Devrenin her hangi iki noktası arasında elektrik akımının geçmesi için bu iki noktanın potansiyellerinin farklı olması şarttır.

Potansiyel, enerji depo edilen aygıtların (pil, üreteç) uçları arasında vardır. Bundan dolayı üretecin uçları birleştirilince iş yapılarak enerji kazanılır. Yüklerin devreyi dolaşması için gerekli enerjiyi sağlayan potansiyel farkıdır. V ile gösterilir. Birimi volt tur.

Potansiyel farkı voltmetreler ölçer. Voltmetre elektrikli aracın uçlarına paralel olarak bağlanır. İç direnci çok büyük olduğundan voltmetreden akım geçmez. Voltmetrenin devreye bir etkisi yoktur. Yalnız ölçü alır. Voltmetre, bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farkı (gerilimi) ölçmek için kullanılan bir ölçüm aletidir.

\large Volt=\frac{Joule}{Coulomb}] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar