Potansiyel Fark (Gerilim)

Potansiyel Fark (Gerilim)

Kategoriler: Fizik

Potansiyel, enerji depo edilen aygıtların (pil, üreteç) uçları arasında vardır. Bundan dolayı üretecin uçları birleştirilince iş yapılarak enerji kazanılır. Yüklerin devreyi dolaşması için gerekli enerjiyi sağlayan potansiyel farkıdır. V ile gösterilir. Birimi volt tur.

Potansiyel farkı voltmetreler ölçer. Voltmetre elektrikli aracın uçlarına paralel olarak bağlanır. İç direnci çok büyük olduğundan voltmetreden akım geçmez. Voltmetrenin devreye bir etkisi yoktur. Yalnız ölçü alır. 

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi