Osmanlı Devleti’nin Toprak Elde Etme Yolları 10.Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Tarih

OSMANLI DEVLETİ’NİN TOPRAK ELDE ETME YOLLARI

SAVAŞ YOLUYLA

— Ülke topraklarının büyük bölümü savaş yoluyla elde edilmiştir.

— Osmanlı Devleti’nin yaptığı savaşlar iki farklı niteliğe sahiptir:

1. Fetih amacıyla yapılan savaşlar

* Gaza (cihat) niteliği taşıdığı için diğer Türk beylikleri tarafından desteklenmiştir.

2. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama amacıyla yapılan savaşlar

* Gaza (cihat) niteliği taşımadığı için diğer Türk beylikleri tarafından tepkiyle karşılanmıştır.

MİRAS YOLUYLA

— Ülke topraklarının bir bölümü miras (evlilikler yoluyla) elde edilmiştir.

♦ Beylikler arasındaki evliliklerin nedeni rakiplerine karşı siyasi ve askeri güç kazanmaktır.

— Karamanoğulları karşısında güç kazanmak isteyen Germiyanoğulları Beyi Süleyman Şah, kızını I. Murat’ın oğlu I. Bayezid ile evlendirmiştir. Bu evlilik sonucu; Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Emet çeyiz olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır.

SATIN ALMA YOLUYLA

— Ülke topraklarının küçük bir bölümü para karşılığında alınmıştır.

— Hamitoğullarından; Isparta, Yalvaç, Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir bu yolla Osmanlı topraklarına katılmıştır.

SİYASİ VE ASKERİ YARDIM YOLUYLA

— Osmanlı Devleti dönem dönem çevre devlet ve beyliklere yardım etmiştir. Bu yardımlar karşılığı, doğrudan veya dolaylı topraklar kazanmıştır.

— Bizans tahtını ele geçirmek isteyen Kantakuzen’e Orhan Bey yardım ederek imparator olmasını sağlamıştır. Bu yardım karşılığı Kantakuzen Çimpe Kalesi’ni Osmanlı Devleti’ne vermiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar