Olay nedir?

Olay nedir?

Kategoriler: Matematik

Örnek uzayın her bir alt kümesine bir olay denir. E örnek uzayına kesin olay, boş kümeye ise olanaksız (imkansızolay denir. Diğer bir ifadeyle gerçekleşmesi kesin olan olaya kesin olay, gerçekleşmesi mümkün olmayan olaya ise imkansız olay denir. Bir örnek uzaya ait iki olayın ara kesitleri (kesişimleri) boş küme ise bu iki olaya ayrık (bağımsızolaylar denir.

Örnek: Bir madeni paranın atılması deneyinin;
Çıktıları: Y (yazı) ve T (tura) dır.
Örnek uzayı: E = {Y, T} dir.
Buna göre, bir madeni paranın atılması sonucu, yazı veya tura gelmesi olayına (örnek uzaya) kesin olay denir. Paranın dik gelmesi olayı ise imkansız olaydır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi