Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Edebiyatı
 • Bir duygu, düşünce ve isteği tam olarak anlatan cümlelerin sonuna konur:
  Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi.
  Ak akçe kara gün içindir.
 • Bazı kısaltmaların sonuna konur:
  Alb. (albay), Alm. (Almanca), Dr. (doktor), Prof. (profesör), Cad. (cadde), İng. (İngilizce), Sok. (sokak).
 • Sayılardan sonra “-(i)nci” anlamında sıra bildirmek için konur:
  4. (dördüncü), 21. (yirmi birinci); II. Mahmut, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.
  Art arda sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:
  2, 6 ve 8. maddeler; XIII – XIV. yüzyıllar arasında.
 • Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
  I.      1.      A.     a.
  II.    2.      B.     b.
 • Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
  12.9.1983, 27.X. 1929.

UYARI: Tarihlerde ay adları yazıyla gösterildiğinde araya nokta konmaz:
23 Nisan 1920, 29 Mayıs 1453

 • Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
  Otobüs 08.20’de hareket etti.
  Toplantı 15.00’te başlayacak.
  Tören 13.30’da başlayacakmış.
 • Bibliyografik künyelerin sonuna konur:
  Agah Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.
 • Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
  426.197, 45.950.812, 51.384.750.910.800.
 • Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:
  3.5= 15] }

Duygu ve düşünceleri daha açık anlatmak, cümlenin yapısını ve duraklama yerlerini göstermek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek için noktalama işaretleri kullanılır. Noktalama işaretleri anlamı aydınlatır, yanlış anlaşılmaların önüne geçer, okumayı kolaylaştırır. Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir. Şimdi noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerleri görelim.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar