Noktalama İşaretleri: Nokta


Kategoriler: Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Edebiyatı

 • Bir duygu, düşünce ve isteği tam olarak anlatan cümlelerin sonuna konur:
  Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi.
  Ak akçe kara gün içindir.
 • Bazı kısaltmaların sonuna konur:
  Alb. (albay), Alný. (Almanca), Dr. (doktor), Prof. (profesör), Cad. (cadde), İng. (İngilizce), Sok. (sokak).
 • Sayılardan sonra “-(i)nci” anlamında sıra bildirmek için konur:
  4. (dördüncü), 21. (yirmi birinci); II. Mahmut, XIV. Louis, XV. yüzyıl; 2. Cadde, 20. Sokak, 4. Levent.
  Art arda sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:
  2, 6 ve 8. maddeler; XIII – XIV. yüzyıllar arasında.
 • Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:
  I.      1.      A.     a.
  II.    2.      B.     b.
 • Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
  12.9.1983, 27.X. 1929.

UYARI: Tarihlerde ay adları yazıyla gösterildiğinde araya nokta konmaz:
23 Nisan 1920, 29 Mayıs 1453 • Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:
  Otobüs 08.20’de hareket etti.
  Toplantı 15.00’te başlayacak.
  Tören 13.30’da başlayacakmış.
 • Bibliyografik künyelerin sonuna konur:
  Agah Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.
 • Beş ve beşten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:
  426.197, 45.950.812, 51.384.750.910.800.
 • Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:
  3.5= 15

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi