Mitoz ve Mayoz Hücre Bölünmelerinin Karşılaştırılması 10.Sınıf Biyoloji


Kategoriler: 10. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Hücre Bölünmeleri

Mitoz ve Mayozun Ortak Özellikleri

Mitoz ve Mayoz Arasındaki Farklar] }

Örnek: Mayoz bölünmenin profaz l evresinde, homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında, karşılıklı gen değişimi gerçekleşebilir (cross over). Ancak, bu olay her mayoz bölünmede ve her tetrat grubunda gerçekleşmez. Mayoz bölünmeyle ilgili;
I. Mayoz ll den önce DNA ların eşlenmemesi
Il. Bölünme sonunda oluşan dört hücrenin de farklı gen dizilişine sahip olması
III. Mayoz l de homolog kromozomların, mayoz ll de ise kardeş kromatitlerin ayrılması
özelliklerden hangileri, bölünme sırasında cross overin gerçekleştiğine kanıt olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) Ive III E) II ve III
Çözüm: Cross over profaz I evresinde gerçekleşir. Bu olay sayesinde mayozda oluşan dört hücre farklı genetik yapıda olur. Mayoz ll bölünmesinden önce eğer oldu ise cross over gerçekleşmiştir. Bu nedenle mayoz II den önce kromozomların eşlenmemesi cross overin olup olmadığını göstermez. Bir hücrenin mayozla bölünmesi sürecinde homolog kromozom ve kardeş kromatit ayrılması normal olarak gerçekleşir. Bu iki olayın gerçekleşmiş olması cross overin olup olmadığı hakkında bilgi vermez. Cevap B

Örnek: Bir hücre, bölünme evresine girmeden önce;
I. Sitoplazma miktarının artması
II. Hücrenin hacim ve yüzey alanının büyümesi
III. Kromozomların iğ iplikleri tarafından zıt kutuplara çekilmesi
olaylarından hangileri meydana gelir?
Çözüm: Bir hücre, bölünme evresine girmeden önce interfaz evresindedir. Bu evre bölünmeye hazırlık evresidir. İnterfazda hücre, sitoplazmasını ve içeriğini artırarak ve metabolizmasını hızlandırarak bölünmeye hazırlanır. Hücrenin hacim ve yüzey alanı artar. Bölünme sürecinde gerekli olan proteinler sentezlenir. Ayrıca DNA replikasyonu ile genetik materyal iki katına çıkarılır. Kromozomların iğ iplikleri tarafından zıt kutuplara çekilmesi anafaz evresinde gerçekleşir. Cevap C


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar