Mısır’da Kurulan Türk Devletleri-Tolunoğulları-Akşitler TYT-AYT


Kategoriler: Tarih

MISIR’DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ

TOLUNOĞULLARI (868—905)Kurucusu Ahmet bin Tolun’dur.

Suriye’de çıkan Karmatiler İsyanı sonucu zayıflayan bu devlete Abbasiler son vermiştir.

Türkler tarafından Mısır’da kurulan ilk Türk İslam devletidir.

İHŞİDİLER (AKŞİTLER) (935—969)

Ferganalı Muhammet bin Toğuç tarafından kurulmuştur.

Halife El-Ihşit tarafından devletin kurucusuna “Meliklerin Meliki” unvanı verildiğinden devletin adı ihşidiler olmuştur.

Fatımiler Kahire’yi işgal ederek bu devlete son vermiş ve böylece Mısır Abbasilerin elinden tamamen çıkmıştır.

Mısır’da kurulan ikinci Türk—İslam devletidir.Not: Yöneticilerin Türklerden, halkın Araplardan oluşması bu devletin kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur.

Örnek: Tolunoğulları Devri’nde Mısır’da Arapların hakim unsur ile evlenmelerinden doğan gençlerden oluşan ayrı bir askeri birlik oluşturulmuş ve bunlara da el muhtare (Seçilmişler) adı verilmişti.

Tolunoğullarında böyle bir askeri birliğin kurulmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arap halkının ırkçı siyasetinin devlet politikasındaki etkisine son vermek
B) Arap halkı ile Türk halkının devletin her kademesinde kaynaşmasını sağlamak
C) Özellikli bir Türk sınıfı oluşturmak ve Araplardan üstün tutmak
D) Yerel kültürlerin izlerini ortadan kaldırmak
E) Osmanlıların Akkoyunlulara göre daha yakın olmasıyla

Cevap: A Seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi