Milli Edebiyat Döneminin Diğer Sanatçıları AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNİN DİĞER SANATÇILARI

EBUBEKİR HAZIM TEPEYRAN (1864-1947)

Millî Edebiyat hareketine katılmamakla birlikte Küçük Paşa adlı romanıyla dikkatleri Anadolu köy ve köylüsüne çevirmiştir.

Geniş ölçüde gözlemlerinden faydalanarak kaleme aldığı Küçük Paşa romanını köy-şehir, köylü-şehirli zıtlığı üzerine kurmuştur. Yazarın asıl amacı, köylünün yaşadığı ekonomik, sosyal ve kültürel sıkıntıları; şehirlinin köylüye bakışını sergilemek; iki mekân ve iki hayat tarzı arasındaki uçurumu okuyucunun dikkatine sunmaktır.

Eserleri

Roman: Küçük Paşa,

Hikâye: Eski Şeyler

Anı: Canlı Tarihler

Biyografi: Zalimane Bir Adam Hükmü

NEYZEN TEVFİK (1879-1953)

Soyadı Kolaylı’dır. Neyzenliği ve şairliğiyle birlikte kendisi hakkında çıkarılmış birçok fıkra ile İstanbul’un renkli simalarından olmuştur.

20. yüzyılın en önemli hiciv şairlerindendir.

Sözünü sakınmadan, beğenmediği kişileri hicveder, müstehcen sözler de kullanır.

Hicivleri sebebiyle birkaç kez tutuklanmıştır.

Hece ve aruz ölçülerini kullanan Neyzen Tevfik, ölçüyü kullanmada oldukça özensizdir.

Mehmet Akif’ten Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldı, karşılığında ona ney üflemeyi öğretti. “ne Mehmet Akif aracılığıyla musiki meclislerinin toplandığı konaklara yaklaşma ve dönemin sanatçıları ve bilim adamlarıyla tanışma olanağı buldu.

Eserleri

Şiir: Azab-ı Mukaddes, Hiç

MUSAHİPZADE CELAL (1868—1959)

İlk oyunu 1913’te sahneye konulan “Köprülüler” adlı eserdir.

Hafif, müzikli oyunlar yazmayı sürdüren yazarın oyunları daha çok töre güldürüsü niteliği taşır.

Konularını daha çok Osmanlı tarihinden alan oyunlar yazmıştır.

Oyunlarında çeşitli dönemlerdeki sosyal hayatı, töreleri, inançları, düşünceleri gülünç yanlarıyla anlatmıştır.

Sosyal eleştiriye büyük önem vermiştir.

Oyunları siyasal ve belgesel niteliktedir.

Saray yaşamını, sosyal dramları anlatmıştır.

Yakın tarih ve Türk dünyası konuları arasındadır.

Oyunları teknik yönden başarılı değildir.

Kişileri döneminin dil özellikleriyle konuşturmuştur.

Eserleri

Tiyatro: Bir Kavuk Devrildi, Aynaroz Kadısı, Pazartesi Perşembe, Kafes Arkasında, Selma, Fermanlı Deli Hazretleri, Köprülüler, Atlı Ases, Macun Hokkası, Lale Devri, İstanbul Efendisi, Balaban Ağa

İBNÜRREFİK AHMET NURİ (1874-1935)

Soyadı Sekizinci’dir. Yazar, en sevdiği oyunlarından biri olan Sekizinci’yi kendisine soyadı olarak seçmiştir.

Oyun yazarıdır. Elliye yakın oyunu vardır.

Oyunlarının çoğu Fransız yazarlardan Türkçeye uyarlamış olduğu vodvil ve komedi tarzında oyunlardır.

Oyun yazarlığının yanı sıra oyunculuğu da olan İbnürrefik, II. Meşrutiyet’ten sonraki yıllarda defalarca sahnelenen Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre piyesinde Miralay Sıtkı Bey rolünde başarılı olmuştur.

Eserleri

Tiyatro: Kısmet Değilmiş, Hisse—i Şayia, Sekizinci, Ceza Kanunu, Şair, Hoşkadem Gebe, Tecdid-i Nikâh, Fırsat Yoksulu-Gücü Gü ü Yetene-Kadın Tertibi, Dengi Dengine, Asri Hülyalar, Çürük Merdiven, Aşk—ı Atik, Sınıf Arkadaşı, Nakış, Şeriye Mahkemesinde, Himmet’in Oğlu, Son Altes. ..
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar