Mıknatıslanma Yöntemleri 10.Sınıf Fizik


Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Fizik

Doğal mıknatıslar kullanılarak üç tür yöntemle geçici olarak mıknatıs elde edilebilir.

1. Sürtünme Yöntemiyle Mıknatıslanma

Bir çubuk mıknatıs demir çubuğa şekildeki gibi her seferinde aynı kutbu sürtüldüğünde sürtülen uç, mıknatısın sürtülen ucunun kutup cinsiyle kutuplanır. Böylece demir çubuk geçici olarak mıknatıslanmış olur.

2. Dokunma Yöntemiyle Mıknatıslanma

Bir mıknatıs metal çubuklara, toplu iğnelere ya da çiviye dokundurulduğunda, dokundurulan metal mıknatıslanmış olur.

Mıknatısın hangi kutbu çiviye dokundurulmuş ise çivinin 0 ucu mıknatısın zıt kutbu ile kutuplanır. Şekil l de mıknatısın N kutbu çiviye dokunduğu ucu S kutbuyla kutupladığı görülüyor. Aynı şekilde Şekil II de mıknatısın S kutbunun dokunduğu uç N kutbuyla kutuplanır.

3. Etki Yöntemiyle Mıknatıslanma

Bir çubuk mıknatısın demir çubuğa yaklaştırıldığında demir çubuğu etki ile mıknatıslamış olur. Şekil I de mıknatısın N kutbu demir çubuğa yaklaştırılınca yakın ucu zıt kutupla kutuplar. Böylece mıknatısın N kutbu çubuğun S kutbuna çekme kuvveti uygular.


Aynı Şekil II de mıknatısın S kutbu demir çubuğun ucuna yaklaştırıldığında yakın ucu zıt kutbuyla N ile kutuplar.

Böylece mıknatıs yine çubuğu çeker. O halde her durumda mıknatıs demir çubuğa yaklaştırıldığında çubuğu mıknatıslayarak kendine doğru çeker.

Şekil lll te bir çubuk mıknatıs demir çubuğa ortasından yaklaştırıldığında demir çubuk yine mıknatıslanmış olur.

Mıknatıslar Çözümlü Sorular

Elektrik Akımının Manyetik Etkisi konusuna gitmek için tıklayın.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar