Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Metallerin değerlik elektronları sürekli hareket halindedir. Bu hareketleri sırasında komşu atomun çekirdekleri etkisi altına girebilirler. Bu durum elektron denizinde yüzen çekirdekler oluşturur. Elektron denizindeki + yüklerle elektron denizi arasında oluşan çekim metalik bağ olarak adlandırılır.


Metal atomların serbest hareket eden değerlik elektronları elektron denizi oluşturur.

Metalik Bağlı Maddelerin Özellikleri

  • Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe metal atomları arasında, metalik bağ kuvveti artar, erime noktası yükselir.
  • Aynı grupta yukarı doğru gidildikçe metal atomları arasında, metalik bağ kuvveti artar, erime noktası yükselir.
  • Elektron denizinde serbest dolaşan değerlik elektron sayısı arttıkça metalik bağ kuvveti artar.
  • Metalik bağ metallerin elektrik akımını iletmesini, tel ve levha haline gelmesini ve işlenebilir olmasını sağlar.
  • Metaller gelen ışığı yansıttığı için parlaktır.
  • Oda şartlarında cıva hariç katı hâlindedirler. Cıva oda koşullarında sıvı hâldedir.] }

Örnek:
X: 2 ) 8 ) 8 ) 2 )
Y: 2 ) 8 ) 1 )
Z: 2 ) 8 ) 3 )
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin kendi atomları arasında metalik bağ vardır?
Çözün: Son katmanında 1, 2 ve 3 elektron bulunduran elementler metaldir ve kendi atomları arasında ya da başka metal atomları ile metalik bağlar oluştururlar. Buna göre elektron dizilimleri verilen elementlerin üçü de kendi atomları arasında metalik bağ yapar. Cevap E


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar