Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

METALİK BAĞ

Periyodik sistemde, bor (B), silisyum (Si), germanyum (Ge), antimon (Sb) ve polonyum (Po) elementlerinin sol tarafında kalan bütün elementler, hidrojen (H) dışında metaldir. Metal atomları arasında metal bağı vardır. Metalik bağın en önemli özelliği metale elektriksel iletkenlik kazandırmasıdır.

Metal Bağının Oluşması için,

1. Element düşük iyonlaşma enerjisine sahip olmalıdır.

2. Boş bulunan değerlik katman sayısı değerlik elektronları sayısından çok fazla olmalıdır.

METALİK BAĞIN OLUŞUMU (ELEKTRON DENİZİ)

Negatif yüklü elektronların oluşturduğu elektron denizi, metal iyonlarını bir arada tutar. Pozitif (+) ve negatif (-) yükler birbirine eşittir.

Elektron denizi ile pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik çekim kuvvetlerine metalik bağ denir.

* Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru atom çapı arttığı için metalik bağı zayıflar, erime ve kaynama noktası azalır.

* Aynı periyotta soldan sağa doğru atom çapı azaldığı için metalik bağ kuvveti artar, erime ve kaynama noktası artar.

Metalik Bağın Metallere Kazandırdığı Fiziksel Özellikler

* Isı ve elektrik iletkenliği
* Parlaklık
* Tel levha hâline gelebilme] }

Örnek:
X: 2 ) 8 ) 8 ) 2 )
Y: 2 ) 8 ) 1 )
Z: 2 ) 8 ) 3 )
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin kendi atomları arasında metalik bağ vardır?
Çözün: Son katmanında 1, 2 ve 3 elektron bulunduran elementler metaldir ve kendi atomları arasında ya da başka metal atomları ile metalik bağlar oluştururlar. Buna göre elektron dizilimleri verilen elementlerin üçü de kendi atomları arasında metalik bağ yapar. Cevap E


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar