Mayoz Bölünme 8.Sınıf Fen

Kategoriler: 8. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

Dişi eşey hücresi (yumurta) ile erkek eşey hücresinin (sperm ya da polen) birleşmesiyle oluşan zigottan yeni bir canlının meydana gelmesi olayı eşeyli üreme olarak adlandırılır. Eşeyli üremede dişi ve erkek bireyin genetik özellikleri yavrulara aktarılır. Kalıtsal özelliklerin yavrulara aktarılabilmesi için canlılarda mitoz bölünmeden farklı bir hücre bölünmesi gerçekleşir. Mayoz olarak adlandırılan bu bölünme sonucunda üreme hücreleri oluşur.

Mayoz, 1. mayoz ve 2. mayoz olmak üzere iki aşamada gerçekleşir. Her iki aşama da birbirini takip eden evrelerden oluşur. 1. mayozda kromozomlar kısalıp kalınlaşmaya başlar. Biri anneden diğeri babadan gelen aynı büyüklük, şekil ve kalıtsal özelliklere sahip olan kromozom çiftine homolog kromozomlar adı verilir.

1. mayozun sonunda kromozom sayısı n olan iki hücre, 2. mayozun sonunda ise kromozom sayısı n olan dört hücre oluşur. Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. Parça değişiminden dolayı oluşan hücreler ana hücreden farklı genetik yapılara sahip olur. Genetik yapıdaki bu farklılık canlıların birbirinden farklı özellikler göstermesine neden olarak tür içinde çeşitliliği sağlar. Çeşitlilik, aynı türün bireylerinin kalıtsal yapısının farklı olmasıdır.

Aşağıdaki tabloda mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri arasındaki farklar belirtilmiştir.

Mayoz, bitki ve hayvanlarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Oluşan üreme hücreleri n sayıda kromozom içerdiği için döllenme sonucu oluşan zigot 2n kromozoma sahiptir. Bu şekilde, canlılarda nesiller boyunca kromozom sayısının sabit kalması sağlanır.

İnsanda Döllenme

Hayvan Hücresinde Mayoz] }

Vücut hücrelerinde görülür.
Sonucunda iki hücre oluşur.
Kromozom sayısı değişmez.
Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile aynıdır.
Tek hücrelilerde üremeyi, çok hücrelilerde
yaraların onarımını ve büyümeyi sağlar.
Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir kez gerçekleşir.
Kromozomlar arasında parça değişimi görülmez.
Üreme ana hücrelerinde görülür.
Sonucunda dört hücre oluşur.
Kromozom sayısı yarıya iner.
Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreden farklıdır.
Eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin oluşmasını sağlar.
Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi iki kez gerçekleşir.
Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar