Maviciler (Mavi Akımı-Hareketi) Temsilcileri Özellikleri AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

MAVİCİLER (MAVİ HAREKETİ)

Maviciler, kendilerini ”inkılâpların oluşturduğu yeni bir nesil” olarak takdim etmişlerdir.Anadolu ve memleket ülküsünü amaçlamışlar, halk şiirine sıcak bakmışlardır.

“Sosyal Realizmin Münasebetleri yahut Başlangıç” yazısıyla topluluğa destek veren Attila İlhan’ın yanında yer almışlar, dönemin kalıplaşmış sanat anlayışına ve Garipçilere karşı başlattığı mücadelede onu desteklemişlerdir.

Garipçileri, şiiri basitleştirmekle suçlamışlardır.

Yoğun, mecazlı, trajik duygularla örülü bir sanat yaratmak istemişlerdir.

Sosyal (ulusal) gerçeklik onlara göre, “Ulusal, Batılı, sosyal ve aydınlık bir sanat yoludur.”

Kısa süreli bir hareket olan Mavi, sonradan günahıyla sevabıyla Attila İlhan’a miras kalmıştır.

Dergide Yazanlar: Attila İlhan, Ferit Edgü, Avni Dökmeci, Ömer Faruk Toprak, Ahmet Oktay, Bumin Gaffar (Fikret Hakan), Oğuz Arıkanlı, Orhan Çubukçu…

Mavi Dergisi: (1952-1956) 1950 sonrası Türk edebiyatında, düşünce ve sanatın, sosyal bir sınıf veya grubun bayrağı yapılamayacağı görüşüyle “hürriyetin ve barışın rengi” olan Mavi adlı bir dergi yayımlanır. 1 Kasım 1952’de ilk sayısı yayımlanan Mavi, aylık düşünce ve sanat dergisidir. Mavi dergisi Teoman Civelek, Ülkü Arman, Ümran Kıratlı, Bekir Çiftçi, Güner Sümer tarafından çıkarılmıştır. 1 Ekim 1954’e kadar devam etmiş, 24. sayıdan sonra dergi Son Mavi adıyla yeniden çıkmıştır. Son Mavi dergisi 1956’a kadar 8 sayı çıkmıştır.ATTİLA İLHAN (1925—2005)

AHMET OKTAY (1933-2016)

İlk dönem şiirlerinde Ahmed Arif’ten etkilendiğini belirten sanatçı, 1960’tan sonraki şiirlerinde İkinci Yeni ve toplumcu gerçekçi sanat anlayışının etkisinde kalmıştır.

Attila İlhan’ın öncülük ettiği ”Mavi hareketi” içinde yer almıştır.

Şiirlerinin yanı sıra deneme ve inceleme alanındaki eserleriyle de ön plana çıkmıştır.

Eserleri

— Şi ölgeleri Kullanmak, Her Yüz Bir Öykü Yazar, Dr. Kaligari’nin Dönüşü, Sürgün, Sürdürülen Bir Şarkının Tarihi, Kara Bir Zamana Alınlık, Yol Üstündeki Semender, Ağıtlar ve Övgüler, Gözüm Seyirdi Vakitten, Söz Acıda Sınandı, Az Kaldı Kışa, Hayalete Övgü, Poyrazda Kımıldayan Salıncak

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi