] }

Soru: Tanım: Isıyı iyi iletmeyen maddelere ısı yalıtkanı denir.
Örnek: Plastik köpük, katran, bakalit
Ahmet, sınıfta anlatacağı ısı yalıtkanları konusu ile il, Yukarıdaki kartı hazırlıyor. Buna göre Ahmet'in hazırladığı bu kart ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
A) Tanımı ve örnekleri yanlıştır.
B) Tanımı doğru, örnekleri yanlıştır.
C) Tanımı ve örnekleri doğrudur.
D) Tanımı yanlış, örnekleri doğrudur.


Soru: Uzunlukları ve kalınlıkları aynı olan K, L, M ve N çubuklarının uçlarına eşit miktarda mum yapıştırılıyor ve çubuklar kaynamakta olan suyun içerisine yukarıdaki gibi daldırılıyor. Mumların erime süreleri arasındaki ilişki L > K>M>N olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) K, L'den daha iyi bir ısı iletkenidir.
B) N, M'den daha iyi bir ısı yalıtkanıdır.
C) L, M'den daha iyi bir ısı iletkenidir.
D) N, K'den daha iyi bir ısı yalıtkanıdır.


Soru: Bir demir parçasındaki taneciklerin titreşim hareketlerindeki değişim aşağıdaki gibi olmuştur.
Buna göre demir parçası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sıcaklığı zamanla azalmıştır.
B) Çevresinden ısı almıştır.
C) Başlangıçta çevresinden daha sıcaktır.
D) Taneciklerin titreşim hareketi azalmıştır.


Soru: K, L ve M tencereleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor.
K — Yemeğin en çabuk piştiği tenceredir.
L — Yemeğin en geç piştiği tenceredir.
M — Hemen eridiğinden dolayı yemek pişirmeye uygun değildir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak;
I. K tenceresi iyi bir ısı iletkenidir.
II. L tenceresi ısıyı hiç iletmez.
III. M tenceresi plastikten yapılmış olabilir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III


Soru: Sıcaklık değerleri farklı olan maddeler bir araya geldiğinde aralarında bir ısı alışverişi olmaktadır.
Maddeler arasındaki ısı alışverişi ile ilgili olarak;
I. Isi akışı, sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur.
II. Isı veren maddedeki taneciklerin hareketliliği artar.
III. Sıcak ortama bırakılan soğuk madde ortamdan ısı alır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar