Kuvvet 9. Sınıf Fizik

Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Kuvvet

KUVVET

Cisimler üzerinde şekil ve hareket değişikliği meydana getiren etkiye kuvvet denir. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Vektörel bir büyüklük olan kuvvetin SI birim sistemindeki sembolü F, birimi newton, birim sembolü N’dir.

Kuvvet, temas gerektiren kuvvetler ve temas gerektirmeyen kuvvetler olmak üzere ikiye ayrılır.

Temas gerektiren kuvvetlerde kuvvet, üzerine etki yaptığı cisim ile temas hâlindedir.

Temas gerektirmeyen kuvvetlerde ise kuvvet ile cisimler arasında temas yoktur. Temas gerektirmeyen kuvvetlere alan kuvvetleri denir.

Temas Gerektiren Kuvvetler

  • Temas gerektiren kuvvetler dokunma varken olup dokunma yokken olmayan kuvvetlerdir.
  • Öndeki araç, arkadaki aracı ip yardımıyla çekerken temas gerektiren kuvvetler etkilidir.
  • Sürtünme kuvveti temas gerektiren kuvvettir.
  • Etki tepki kuvveti temas gerektiren kuvvettir.
  • Kaldırma kuvveti temas gerektiren kuvvettir.
  • Yaprakların düşmesine sebep olan rüzgâr kuvveti temas gerektiren kuvvettir.

Temas Gerektirmeyen Kuvvetler

İp gerilmesi temas gerektiren kuvvettir.

Temas gerektirmeyen kuvvetler dokunma olmamasına rağmen etkiyen kuvvetlerdir.

Manyetik kuvvetler temas gerektirmeyen kuvvetlerdir.

Elektrik yüklerinin birbirini çekmesi ya da itmesini sağlayan kuvvetler temas gerektirmeyen kuvvetlerdir.

Astronomideki galaksilerin ve yıldızların birbirini çekmesi ya da birbirinin etrafında dönmesini sağlayan kütlesel çekim kuvveti (genel çekim kuvveti) temas gerektirmeyen kuvvetlerdir.

Ağırlık temas gerektirmeyen kuvvettir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar