Küme nedir tanımı ve örnekleri

Küme nedir tanımı ve örnekleri

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Kümeler, Matematik

* İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Herhangi bir topluluğun küme olabilmesi için tanımının kesin olması yani kişiye göre değişken olmaması gerekir.

* Örnek verecek olursak “Bu sınıftaki çalışkan öğrenciler” ifadesi küme belirtmez. Çünkü çalışkanlık kişiye göre değişkendir ve kesin bir ifade değildir. Ancak “sınıftaki gözlüklü öğrenciler” dersek bu ifade küme belirtir. Çünkü sınıftaki gözlüklü öğrenciler kesin bir ifadedir ve herkes tarafından anlaşılabilir. Yani iyi tanımlanmıştır.



* Küme isimleri A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Kümeyi oluşturan nesnelere kümenin elemanları denir. Küme içerisinde her eleman bir kez yazılır, eleman tekrarı yapılmaz. Sıralamanın bir önemi yoktur.

* a bir A kümesinin elemanı ise a∈ A biçiminde gösterilir. Eğer b, A kümesinin elemanı değilse, b ∉ A biçiminde gösterilir.

Bir A kümesinin eleman sayısı s(A) şeklinde ifade edilir. Örneğin, A = {1, 5, 6, {5, 6}, 7} kümesinin eleman sayısı 5 dir ve s(A) = 5 şeklinde gösterilir.

Kümeler konu anlatımı için tıklayabilirsiniz.

Kümenin Tanımı ile ilgili örnekler:

Küme Kavramı Konu Anlatımı videosu

Haftanın C harfi ile başlayan günleri küme belirtir. Okulumuzdaki zeki kızlar, bazı haftalar, esmer erkekler ve uzun boylu bayanlar ifadeleri kişiye göre değişkenlik göstereceği için küme belirtmezler. 5'ten küçük rakamlar ve ARABA kelimesindeki harfler ifadeleri küme belirtir. Başarılı öğrenciler, en güzel savaş filmleri ve yazın sıcak günleri ifadeleri kişiye göre değişkenlik göstereceği için küme belirtmezler. "1976 sayısındaki rakamlar şeklinde tanımlanan A kümesinin elemanları 1, 6, 7 ve 9 olmak üzere A kümesi 4 elemanlıdır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi