Küme nedir tanımı ve örnekleri

Küme nedir tanımı ve örnekleri

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Kümeler, Matematik

* İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Herhangi bir topluluğun küme olabilmesi için tanımının kesin olması yani kişiye göre değişken olmaması gerekir.* Örnek verecek olursak “Bu sınıftaki çalışkan öğrenciler” ifadesi küme belirtmez. Çünkü çalışkanlık kişiye göre değişkendir ve kesin bir ifade değildir. Ancak “sınıftaki gözlüklü öğrenciler” dersek bu ifade küme belirtir. Çünkü sınıftaki gözlüklü öğrenciler kesin bir ifadedir ve herkes tarafından anlaşılabilir. Yani iyi tanımlanmıştır.

* Küme isimleri A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Kümeyi oluşturan nesnelere kümenin elemanları denir. Küme içerisinde her eleman bir kez yazılır, eleman tekrarı yapılmaz. Sıralamanın bir önemi yoktur.

* a bir A kümesinin elemanı ise a∈ A biçiminde gösterilir. Eğer b, A kümesinin elemanı değilse, b ∉ A biçiminde gösterilir.Bir A kümesinin eleman sayısı s(A) şeklinde ifade edilir. Örneğin, A = {1, 5, 6, {5, 6}, 7} kümesinin eleman sayısı 5 dir ve s(A) = 5 şeklinde gösterilir.

Kümeler konu anlatımı için tıklayabilirsiniz.

Kümenin Tanımı ile ilgili örnekler:

Küme Kavramı Konu Anlatımı videosu

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi