Kategoriler: 6. Sınıf Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler

Bu konu ile sosyal, kültürel ve tarihi bağların toplumsal birlikteliğin oluşumundaki yerini ve rolünü analiz edeceğiz.

Kavramlarımız

Örf- Adet

İnsanlar arasında tekrar tekrar yapılarak yerleşmiş olan davranış ve kurallar bütünü, kısacası gelenek ve göreneklerdir.

Kültürleşme

Farklı toplumların karşılıklı olarak birbirlerinden etkilenme sürecidir.

Kültür

Toplumu oluşturan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür.

Maddi Değerler Giyim-kuşam, Yiyeceklerimiz vb.

Manevi Değerler : Bayramlar, Örf-Adetlerimiz vb.

Kültürümüz birçok unsurun bir araya gelmesiyle oluşur.

Yüzyıllar boyunca oluşturduğumuz kültürümüz toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin temelidir.

Orta Asya’dan Anadolu’ya Uzanan Birliktelik

Türklerin İslamiyet öncesi kendi örf ve adetlerine dayalı inanç kültürü vardı, Türkler İslamiyet’le birlikte kendi halk kültürünü İslam kültürüyle birleştirmiştir.

Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu yurt edinen Türkler göç yollarında karşılaştığı kültürleri kültürleşme yoluyla Anadolu’ya taşımışlardır. Bu sayede Orta Asya kültürü, göç yolları üzerinde aldığı kültür ve İslam kültürü birleşerek, harmanlanarak Anadolu kültürünü oluşturmuştur.

Kültürün Muhteşem Dörtlüsü

1. Coğrafya:

Yaşadığımız yerdir. Orta Asya ve Anadolu, kültürümüzün oluşumundaki önemli yerler arasındadır. Milletlerin yuvasıdır.

2. Dil:

Konuştuğumuz dil olan Türkçe ‘dir. Dil sayesinde kültürümüz atalarımızdan bizlere, bizlerden de torunlarımıza taşınır. Milletlerin sesidir.

Dil, kültürün nesilden nesile aktarmada araç rolündedir.

3. Tarih:

Tarih ortak geçmişimizdir. Bir milletin nereden gelip nereye gittiğini gösterir. Milletlerin hafızasıdır.

4. Din

İslamiyet öncesi Gök Tanrı inanışı ve İslamiyet, kültürün oluşmasında önemli bir unsurdur. Milletlerin inanışıdır.

Kültürün unsurlarını ülkemizdeki bölgelere benzetebiliriz. 7 bölgemiz nasıl Türkiye’yi oluşturuyorsa, kültürün unsurları da birleşip Anadolu kültürünü oluşturmaktadır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar