] }

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılan etkinliklerden değildir?
A) Büyüklerin elleri öpülür.
B) Akrabalar bir araya gelir.
C) Dinlenmek için tatile gidilir.
D) Küçüklere çeşitli hediyeler verilerek sevindirilir.


Soru: Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarla ilgili bir durum değildir?
A) Kıskançlıkların artması
B) Dostluk ilişkilerinin gelişmesi
C) Birlik ve beraberliğin güçlenmesi
D) Hoşgörü ve yardımlaşmanın artması


Soru: Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığımız bu kültür ögemiz kuşaktan kuşağa binlerce yıldır tezgâhlarda dokunmaya devam ediyor. Bu gelenek, ülkemizin pek çok yerinde benzer tekniklerle ancak farklı renk ve desenlerle sürdürülüyor.
Bu bilgilerde anlatılan kültürel ögemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halıcılık B) Çinicilik C) Ağaç işçiliği  D) Bakırcılık


Soru: Ramazan ve Kurban bayramları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ülke genelinde resmi törenlerle kutlanır.
B) Dini bayramlardandır.
C) Kutlamalarda hiçbir farklılık görülmez her yerde aynıdır.
D) Yöresel halk oyunları oynanarak kutlanır.


Soru: Pazırık Halısı;
* Dünya üzerindeki en eski halılardan biridir.
* Türklere ait olup yaklaşık 2300 yaşındadır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türklerin dokumacılıkta ilerledikleri
B) Türklerin halı üzerine çeşitli motifler işledikleri
C) Pazırık Halısı'nın, milattan önceki dönemlerden günümüze kadar ulaştığı
D) Halı ticaretinin Türklerin en önemli geçim kaynağı olduğu


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar