Kovalent Bağ Ve Lewis Elektron Gösterimi


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kovalent bağlı bileşikler iyon içermezler ve en küçük birimleri molekül adını alır. Atomların Lewis elektron gösterimleri gibi moleküller de gösterilebilir.

Bunun için iki temel kural vardır.

  • Atomların değerlik elektronları sembol çevresinde gösterilir.
  • Atomlar arasında ortaklaşa kullanılan elektron ya karşılıklı olarak iki nokta ile gösterilir ya da elektron çifti bir çizgi “-” ile ifade edilir.

Kovalent bağlı CH4 bileşiğinin Lewis elektron nokta yapısını inceleyelim.

Önce atomların elektron dağılımları yapılır.

C nin 4 değerlik elektronu olduğundan ve oktede ulaşmak için 4 elektron alması gerektiğinden 4 bağ yapar. H nin değerlik elektron sayısı ise 1 dir. Hidrojen kararlı yapıya ulaşmak için dublete ulaşmalıdır. Bunun için H atomu 1 bağ yapar. Bu durumda 1 tane C atomu 4 tane H atomu ile bileşik yapar ve CH4 formülü ile gösterilen bileşik oluşur.

Bir molekülde iki atom arasında tekli, ikili ve üçlü kovalent bağ oluşabilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar