Kimyanın Alt Disiplinleri (Dalları) TYT


Kategoriler: Kimya

Organik Kimya:

Karbon, hidrojen başta olmak üzere oksijen, azot, kükürt vb. ametalleri yapısında bulunduran bileşiklere organik bileşik denilmektedir.

Organik kimya, organik bileşiklerin yapısını inceler, bu incelemeler sonucunda insan hayatını kolaylaştıracak ürünleri sentezler. Bu maddelerden bazıları: • Temizlik maddeleri (Sabun, Deterjan)
 • Kozmetik ürünler
 • Renklendirici maddeler (Boyalar)
 • Polimerler vb.

Endüstriyel Kimya:

Endüstriyel piyasada satılmak veya kullanılmak üzere üretilecek maddenin hızlı, ucuz üretilmesini sağlamak, gerek ürünü gerek üretim prosesini zaman içerisinde geliştirmek, ürünün üretileceği tesisi tasarlamak endüstriyel kimyanın alanını oluşturur.

Analitik Kimya:

Kimyasal maddelerin incelenmesi için yöntem geliştiren, maddeleri nicel ve nitel olarak inceleyen disiplindir. Analitik kimya, insanlar için büyük önem taşıyan:

 • Gıdaları
 • Sağlık maddeleri
 • Kozmetik ürünleri inceler ve kalite kontrolünü yapar.

İnorganik Kimya (Anorganik kimya):

Organik olmayan bileşiklere inorganik bileşik denir. İnorganik bileşikler tuzlar, organik olmayan asitler ve bazlar, mineraller gibi maddelerdir.

Biyokimya:

Canlılarda gerçekleşen kimyasal tepkimeleri inceler.Biyokimya;

 • Tıp
 • Veterinerlik
 • Genetik
 • Moleküler biyoloji

alanları ile bağlantılıdır.

Fizikokimya:

Kimya ile fizik biliminin ortak konularını inceler.

Atomun yapısı, kimyasal tepkimelere eşlik eden enerji, elektrik—kimyasal madde ilişkisi, pil, elektroliz, nükleer enerji, maddelerin hal değişimleri gibi alanlar fizikokimyanın konusudur.

Polimer Kimyası:

Plastikler, PVC, Teflon gibi uzun zincirli polimerik maddelerin üretimi ve kullanımı ile ilgili çalışan kimya disiplinidir.

Bunlardan başka; • Farmasötik kimya (ilaç kimyası)
 • Agrokimya (Tarım kimyası)
 • Supramoleküler kimya
 • Medikal kimya
 • Nükleer kimya
 • Çevre kimyası
 • Petrokimya
 • Sanayi kimyası

gibi alt disiplinler de vardır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi