Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Noktalama İşaretleri, Türk Dili ve Edebiyatı
 • Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır:
  Kanuni Sultan Süleyman ‘a, Muhibbi ‘nin, Gül Baba ‘ya, Ziya Gökalp’tan, Namık Kemal’se; Türk’sün, Kırgız’ım, Özbek’e, Karakeçili ‘nin, Hacımusalı’ya; Osmanlı Devleti’ndeki, Amerika Birleşik Devletleri’ne; Tanrı’ya, Cebrail’den; Asya’nın, Van Gölü’ne, Ağrı Dağı’nın, Çanakkale Boğazı’nın, İç Anadolu’da, Merih’e; Dolmabahçe Sarayı’nın, Çankaya Köşkü’ne; Nutuk’ta, Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü’nde; Sarıkız’ın, Karabaş’a.
 • Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur:
  Ali Bey’den, Oya Hanım’a, Kemal Efendi’ye, Enver Paşa’nın.
 • Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur:
  ABD’nin, TBMM’de, BM’den, TDK’nin, TV’ye.
 • Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur:
  1975’te, 5’inci madde, 2’nci sokak; 7,65’lik.
  1919 senesi Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım.
  (Mustafa Kemal Atatürk)
 • Şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanılır:
  Düştü n’ola sevdiğimin yurduna
  Engel aramızı açtı n’eyleyim
 • Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur:
  Bu konuyu a’dan z’ye görüştük.
  Tembel sözcüğünde, b’nin m’ye dönüşmesini görüyoruz.
  Türkçede -sız’la türetilmiş sözler çoğunlukla sıfat olur.
 • Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Zonguldak, Ahmet gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde son ses yumuşatılarak söylenir.
 • Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır: Hisar’dan, Boğaz’dan.
 • Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan.
 • Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkleşmek, Türkçülük, Bursalı, Müslümanlıkta, Hollandalıdan.
 • “T Sonunda 3. teklik kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz: Boğaz Köprümüzün güzelliği, Amik Ovamızın bitki örtüsü, Kuşadamızdaki liman vb.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar