3. Sınıf Fen Bilimleri Testleri

4. Sınıf Fen Bilimleri Testleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Testleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Testleri

7. Sınıf Fen Bilimleri Testleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Testleri

Soru: Hava olayları ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yüksek basınç alanlarında sıcaklık yüksektir.
B) Isınan havanın yoğunluğu artar.
C) Rüzgârın yönü alçak basınç alanlarından, yüksek basınç alanlarına doğrudur.
D) Yeryüzündeki canlıların terlemesi ve suların buharlaşması ile havaya katılan su buharına nem denir.

Soru: Fen bilimleri öğretmeni Seval Hanım, DNA’nın eşlenmesi sırasında meydana gelen olayları aşağıdaki gibi vermiştir.
° DNA’nın iki ipliği birbirinden ayrılır. Nükleotitler arasındaki bağlar kopar.
° Sitoplazmada serbest hâlde bulunan nükleotitler çekirdeğe girer.
° DNA’nın açılan kısmında adenin nükleotidin karşısında timin nükleotidi, guanin nükleotidin karşısına sitozin nükleotidi gelir.
° Başlangıçtaki DNA molekülü ile aynı özelliklere sahip iki DNA molekülü oluşur.
Aşağıda ise, DNA’nın eşlenmesi ile ilgili iki grafik verilmiştir. Buna göre, grafikte K ve L ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
a. Çekirdekteki nükleotit miktarı
b. Çekirdekteki kromozom miktarı
c. Sitoplazmadaki nükleotit miktarı
d. Sitoplazmadaki DNA miktarı
K  –  L
A) a     b
B) b    d
C) c    a
D) d   a

Soru: Arı döl beyaz çiçekli bezelye bitkileri ile arı döl mor çiçekli bezelye bitkileri çaprazlanıyor. Daha sonra oluşan bezelye bitkileri kendi aralarında tekrar çaprazlanıyor. 1500 tane beyaz çiçekli bezelyeler meydana geldiğine göre, kaç tane mor çiçekli bezelyelerin oluşması beklenir? (Mor çiçek geni, beyaz çiçek genine baskındır.)
A) 750 B) 1500 C) 3000 D) 4500


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar