Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük taneciğine atom denir. Atomun yapısında atomu oluşturan daha küçük tanecikler bulunur. Bunlara atom altı tanecikler denir. Atom altı tanecikler proton, nötron, elektron, gluon, graviton, lepton, foton, kuark… gibi birçok parçacıktan oluşur. Ancak atomu oluşturan temel tanecikler proton, nötron ve elektronlardır. Atom çekirdeğini pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar oluşturur. Çekirdekte bulunan taneciklere (proton ve nötronlara) nükleon denir. Proton, atom çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Kütlesi 1,673×10-24 gramdır. Nötron, atom çekirdeğinde bulunan kütlesi 1,675×10-24 gram olan yüksüz taneciktir. Elektron, çekirdeğin etrafında bulunan kütlesi 9,109×10-28 gram olan negatif yüklü taneciktir. Buna göre , proton ve nötronun kütleleri yaklaşık aynı, elektronun kütlesi ise proton ya da nötronun kütlesinin yaklaşık 1836’da biri kadardır. Bu yüzden, atomun hemen hemen tüm kütlesi çekirdeğinde toplanmıştır. Elektronların kütlesi çok küçük olduğundan, atomun toplam kütlesi yanında ihmal edilebilir. Atomun kütlesini çekirdek oluşturmasına rağmen çekirdeğin hacmi atomun hacminin yanında çok küçüktür.

Democritus’un atom düşüncesi ve yaklaşık 2000 yıl sonra Dalton’un ortaya attığı atom teorisi atomun yapısında kendisinden daha küçük taneciklerin bulunmadığı doğrultusundaydı. Bu durum maddenin yapısında oluşan elektriklenme olayını açıklayamamaktaydı. Aslında antik çağlşardan beri insanlar bazı maddelerin birbirine sürtülmesi sonucunda bir çekim kuwetinin oluştuğunu biliyordu. Yine şimşek çakması ve yıldırım düşmesi gibi olaylarda maddelerin yapısında bir kısım değişikliklerin olduğu biliğnmesine rağmen açıklanamıyordu. Sürtünme yoluyla elektriklendiği bilinen en eski madde kehribar taşıdır. Bunun yanında cam çubuk ipek kumaşa ya da ebonit çubuk ve kehribar taşı yün kumaşa sürtüldüğünde elektriklenmektedir. Elektriklenmiş maddelerin bazı hafif tanecikleri çektikleri bilinmektedir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar