Elektrik ve Manyetizma Testleri

Basınç ve Kaldırma Kuvveti Testleri

Dalgalar Testleri

Optik Testleri

Soru: İç direnci önemsenmeyen üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi oluşturulmuştur.
Buna göre;
I. X anahtarı kapatılırsa K lambasının parlaklığı artar.
II. X anahtarı açıkken K, L, ve M lambaları aynı parlaklıkta yanar.
III. X anahtarı kapatılırsa L lambasının parlaklığı artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

Soru: İç direnci önemsenmeyen üreteç ve özdeş lambalarla şe kildeki elektrik devresi oluşturulmuştur.
Buna göre;
I. X anahtarı tek başına kapatılırsa sadece M lambası ışık verir.
II. Y anahtarı tek başına kapatılırsa sadece L ve M lambaları ışık verir.
III. X ve Y anahtarları aynı anda kapatılırsa K, L ve M lambaları aynı parlaklıkta ışık verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III

Soru: İç direnci önemsenmeyen üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi oluşturulmuştur.
Buna göre X anahtarı kapatılırsa;
I. L lambası söner.
II. M lambasının parlaklığı artar.
III. K lambasının parlaklığı azalır. yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) I ve II    E) I ve III

Soru: Mıknatıslarla ilgili;
I. Mıknatısın etki alanına manyetik alan denir.
II. Mıknatıs ortadan ikiye bölündüğünde tek kutuplu mıknatıs elde edilebilir.
III. Bir mıknatısın her iki kutbu da aynı şiddetle çekme ya da itme özelliğine sahiptir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) I ve II
D) I ve III    E) II ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar