İtalya Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

İtalya Genel Özellikleri Coğrafya Ayt

Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

İTALYA

Yüz ölçümü: 301.225 km2
Nüfusu: 60.300.000
İdare şekli: Cumhuriyet
Başkent: Roma
Dili: İtalyanca
Dini: Hristiyanlık
Kişi başına düşen milli gelir: 29.500 ABD doları
Yıllık nüfus artışı: ‰ 0.4
Şehir nüfus oranı: % 79
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı: % 1
Ortalama yaşam süresi: Erkek: 79, kadın: 84 yıl

İTALYA’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Coğrafi Konum

 • Avrupa’nın güneyindeki Apenin yarımadası üzerinde yer almaktadır.
 • Kuzeyinde Fransa, İsviçre ve Avusturya doğusunda Adriya Denizi, güneyinde Akdeniz, batısında Tiren Denizi yer almaktadır.
 • Sardinya ve  Sicilya en önemli adalarıdır.

Yerşekilleri

 • Dağlık ve engebeli bir ülkedir.
 • Deprem riski yüksektir.
 • Etna, Stromboli ve Vezüv önemli aktif volkanik dağlardandır.
 • Akarsuların enerji potansiyeli düzeyi yüksektir.
 • Po Ovası en önemli ovalarındandır.

İklim ve Bitki Örtüsü

 • Büyük bir bölümünde Akdeniz İklimi görülür.
 • Po Ovası ve Alp Dağlarının eteklerinde Karasal iklim görülür.
 • Maki iğne yapraklı ormanlar ve Alpin çayırlar bitki türündedir.

Nüfus ve Yerleşme

 • Avrupa’nın fazla nüfuslu ülkelerinden biridir.
 • Roma, Venedik, Milano, Torino, Napali, Cenova, Palermo nüfusun yoğun olduğu yerlerdir.

Tarım ve Hayvancılık

 • Avrupa’nın önemli tarım ülkelerinden biridir.
 • İntansif (yoğun) tarım tekniği ile birim alanda alınan verim yüksektir.
 • Zeytin, turunçgil, üzüm, pirinç, buğday, fındık, mısır yetiştirilen tarım ürünleri arasındadır.
 • Kuzeyinde büyükbaş, güneyinde küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Sanayi

 • Kükürt, cıva ve mermer yer altı kaynakları arasında yer alır.
 • Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
 • Otomotiv, demir—çelik, gemi, tekstil, kimya, gıda gelişen sanayi kolları arasındadır.
 • Nükleer, jeotermal ve hidroelektrik santrallerde enerji üretilmektedir.
 • Petrol ve doğalgaz ithal edilmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar