İslam Dininde Yer Alan Üç Temel İlke 8. Sınıf Din Kültürü


Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Temel İnanç Esasları: İslam dinindeki temel inanç esaslarına imanın esasları adı da verilmiştir. Bu esaslar İslam dinindeki inanılması zorunlu olan temel ilkelerdir. Bunlara İslam’ın amentüsü olarak da bilinir.

Bunlar:

 • Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak (Tevhit İnancı)
 • Allah’ın yarattığı meleklerine inanmak
 • Allah’ın gönderdiği kitaplarına inanmak
 • Allah’ın gönderdiği peygamberlerine inanmak
 • Kader ve kazanın Allah’tan geldiğine inanmak
 • Ahiret gününe ve öldükten sonra tekrar hesap vermeye inanmak
 • İslam dinindeki temel inanç esasları Kur’an’ın bir ayetinde aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

”Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah ’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapkınlığın en koyusuna düşmüş olur: ” (Nisâ Suresi, 136. ayet)

Temel İbadetler: İslam dininde yer alan temel ibadetler İslam’ın beş şartı olarak bilinmektedir.

Bunlar:

 • Kelime—i şehadet getirmek
 • Namaz kılmak
 • Oruç tutmak
 • Zekat vermek
 • Hacca gitmek

Ahlak İlkeleri: İslam dini temel inanç esasları ve temel ibadetleriyle beraber temel ahlak kurallarına da büyük önem verir. İslam dini her bireyin güzel ahlaklı olmasını ister. Bu nedenle peygamberimiz bir hadislerinde, “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” buyurmuştur.

Güzel Ahlak, “İnsanların benimsediği, iyi, güzel ve hoş olan davranış ve huylardır.”

Örneğin;

 • Dürüst olmak
 • Doğru sözlü olmak
 • Yardımsever olmak
 • İyi niyetli olmak
 • Hakkı gözetmek
 • Adaletli olmak, gibi davranışlar islam’ın önem verdiği güzel ahlaklı davranışlardan sadece birkaçıdır.

İslam’ı Diğer Dinlerden Ayıran Temel Özellikler

 • İslam’ın gönderilen son ilahi din olması
 • İslam’ın mesajlarının evrensel olması
 • İslam’ın aslının bozulmadan günümüze kadar ulaşması

Din ve Birey İlişkisi

 • Din, insanın iki dünyada mutlulu olmasını ister.
 • Din, insanın bu dünyada karşılaştığı sıkıntılara karşı sabretmesini öğretir.
 • Din, insanın hayatını anlamlı hale getirir.
 • Din, insana yaratıcısına karşı olan sorumluluklarını hatırlatır.
 • Din, insanı güzel ahlaklı bir birey haline getirmeye çalışır.
 • Din, insanı aklını kullanmaya ve düşünmeye teşvik eder.
 • Din, insanın yaratılış amacına uygun olarak bir yaşam sürerek kendisiyle ve içinde yaşadığı toplumla barışık olmasını sağlamaya çalışır.

Din ve Toplum İlişkisi

 • Din, toplumların barış, huzur ve sağlık içerisinde yaşamalarına yardımcı olur
 • Din, toplumlarda yardımseverlik, iyilik, kardeşlik, sevgi ve saygı gibi güzel ahlak ilkelerinin yerleşmesini sağlar
 • Din, toplumu oluşturan bireylerin bir arada nasıl yaşamaları gerektiğini öğretir
 • Din, insanın—insanla, insanın—evrenle ve en önemlisi de insanın Allah ile olan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini öğretir

Bir Ayet

“Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rum Suresi, 30. ayet)] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar