Isı Alışverişi 9.Sınıf Fizik


Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik

Sıcaklıkları farklı olan maddeler aynı ortama konulduğunda ısı alışverişi yaparlar. Bu ısı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşit olunca son bulur. Isı alışverişi yapan maddelerde ısı daima sıcaklığı büyük olan maddeden, sıcaklığı küçük olan maddeye geçer. Aynı sıcaklıktaki maddeler ısı alışverişi yapmazlar. Maddeler ısı alışverişi yaparlarken dış ortama da ısı verip alabilirler. Ortam ısıca yalıtılmış ise maddelerden birinin verdiği ısı diğerinin aldığı ısıya eşit olur.

Q Verilen = Q Alınan

Eğer ısı alışverişi yapan maddeler hal değiştirmiyorlar ise denge sıcaklığı

bağıntısı ile bulunur.

Sıcaklıkları t1 ve t2 olan iki madde ısı alışverişi yaptıkları sürece sıcaklık – zaman grafikleri yukarıdaki gibi olur. Bir süre sonra maddelerin sıcaklıklarının eşit (td) olduğu görülür. Bu da ısı alışverişinin bittiği anlamına gelir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar