Kategoriler: 10. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Hücre Bölünmeleri

interfaz, bölünmüş bir hücrenin yeniden bölünmek için geçirdiği hazırlık evresidir. Bu evre bölünme durumunda olmayan hücreyi temsil eder. interfaz, ökaryot hücrelerde döngünün yaklaşık %90’ını kapsar. Örneğin insanın deri hücresinde döngü 24 saat sürer ve bunun neredeyse 22 saati interfazda harcanır.

İnterfaz evresindeki bir hücre dinlenme durumunda değildir. İşlev gösteren canlı bir hücredeki metabolik faaliyetlerin (solunum, protein sentezi, büyüme vb.) hepsini gerçekleştirir. Bu evrede ayrıca genetik madde ve organeller çoğaltılmaktadır. interfaz, üç alt evreye ayrılır. Bunlar G1, S ve G2 adını alır.

G1 evresi: Bu evrede bölünme sonucu oluşan yavru hücre büyür. Ayrıca hücrede organel sayısı artar ve DNA sentezi için gerekli enzimler üretilir.
S evresi: Sentez evresi olarak da adlandırılan bu evrede DNA kendini eşler. Artık her kromozom, iki kardeş kromotitten oluşmuş hale gelir.
Gevresi: DNA sentezinin tamamlanmasını izleyen bu evrede hücre büyümeye devam eder ve bölünme hazırlığını tamamlar.

Dikkat: Bazı embriyonik hücrelerde G1 evresi ortadan kalkmıştır ve bu nedenle embriyonik hücreler büyümeye zaman kalmadığı için kısa sürede hızla çoğalırlar.

Aşağıdaki şekilde interfaz evresindeki bir hücre gösterilmiştir. Bu evrede çekirdek zarı ve çekirdekçik görünür haldedir. Hayvan hücrelerinde, kendini eşlemiş olan sentriyoller çekirdeğin hemen dışında yer alır. Kromozomlar kendilerini eşlemiş olmakla beraber belirgin olarak görünmez; çünkü hala kromatin iplikleri halindedirler.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar