İlk Çağ’da Siyasi Gücün Maddi Kaynakları Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Siyasi Gücün Maddi Kaynakları

I. Devletlerin meşruiyetinde coğrafi yapıya bağlı olarak gelişen hayat ve geçim tarzı önemli rol oynar. Bir siyasi güç her şeyden önce sınırları içinde yaşayan halkın geçimini temin etmektir.

Tarım

Tarımsal üretimi artırmaya yönelik sulama kanalları yapılır.

  • Mezopotamya uygarlıklarından Akadlar, Dicle ve Fırat üzerinde sulama kanalı yaparken; Urartular, barajlar ve kanallar (Van, Şamran Kanalı gibi) yapmışlardır.

Ticaret

Çin’de başlayan İpek Yolu ile Çin’in; ipek kumaşları ile çini denilen seramikleri ticaret ile Çin dışında da ekonomik kazanç haline gelmiştir.

  • Persler; Kral Yolu’nu inşa ederek Anadolu ile Mezopotamya arasında ticaretin canlanmasına katkı sağlarken; İyonlar, Doğu – Batı ticaretinde parayı ilk kez kullanarak (MÖ 700’lerde) ticaretin gelişmesinde etkili olmuşlardır.
  • Romalılar, askeri imkanların yanında ticareti canlandırmak amacıyla yollar, köprüler ve konaklama merkezleri yapmışlardır.

II. Siyasi organizasyonlar varlıklarını sürdürebilmek için silahlı güçlere yani ordulara ihtiyaç duymuşlardır.

  • Sümerler, eli silah tutan her erkeği asker saymış ve savaşta kullanmıştır. Kral, başkomutan sayılmıştır. Sümer ordusunda ok, yay ve savaş arabaları kullanılmıştır.
  • Pers imparatorluğu, doğrudan imparatora bağlı askerlerden oluşan daimi orduya sahiptir. Eyaletlerde bulunan satrapların kurdukları ordular savaş sırasında imparatorluk ordusuna katılmıştır.
  • Hititlerde her an savaşa hazır ordularda savaş arabalı süvariler ve piyadeler olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur.
  • Gerektiğinde ücretli askerlere de yer veren Hititler ile Mısır arasında MÖ 1296 – 1280 arası 16 yıl Kadeş Savaşı yaşanmış ve tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması olan “Kadeş Antlaşması” ile savaş sona ermiştir.
  • Mısır ordusunun esasını firavunu korumakla görevli hassa askerleri ve kale muhafızları oluşturmuştur. Savaş arabaları üzerindeki Mısırlı askerler ok, yay, mızrak, balta ve kılıç kullanmışlar; kalkanlarla kendilerini korumuşlardır.
  • Lidyalılarda ücretli askerlerden oluşan ordular kurulmuştur. Roma’da vatandaşlar kendi imkanlarıyla savaş zamanlarında orduya katılırdı. İmparatorluk ordusunda lejyon denilen düzenli askeri birlikler yer almıştır. Donanma gücü de olan Roma’da, yelkenli ve kürekli gemiler yer almıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar