İkili Kovalent Bağ İçeren Bileşik Molekülleri


Kategoriler: 9. Sınıf Kimya, Güçlü Etkileşimler, Kimya, Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • 6C ve 8O atomlarınının elektron dizilimlerine göre son katmanlarında, C atomunun 4 ve O atomunun 6 elektronu vardır.
  • Karbon atomu 4 bağ yaptığında ve oksijen atomu iki bağ yaptığında kararlı olur. Buna göre bir karbon atomunun son katmanındaki elektronlardan 2 tanesi bir oksijen ile ve diğer 2 tane elektron da başka bir oksijenle ortaklaşa kullanılarak kovalent bağlı 002 bileşiği oluşur.
  • Her C atomunun dört değerlik elektronu, H in tek değerlik elektronu vardır. Karbon atomu toplam 4 bağ, hidrojen atomu tek bağ yapar.
  • C2H4 bileşiğindeki kovalent bağları inceleyelim. C atomları arasında ikili kovalent bağ oluşabilir. Kalan karbon atomlarının her biri diğer iki elektronu ile de iki H atomuna bağlanır ve C2Hformülü ile gösterilen bileşik oluşur.

    Böylece C atomları; kendi aralarında ikili kovalent bağ, H atomları ile de tekli kovalent bağ oluştururlar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar