İki Yaşamlılar (Amphibia)


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Canlılar Dünyası

 • Hem karada hem de suda yaşadıklarından dolayı bu canlılara “amfibia” denilmektedir.
 • Derilerinde çok fazla sayıda salgı bezi bulunur. Bu sayede derileri her zaman nemli ve yumuşaktır.
 • Derilerinin nemli olması, deri solunumunu hızlandıran bir adaptasyondur.
 • Yaşamlarına üç tip solunum organı gözlenir. Larva döneminde solungaç, ergin dönemde akciğer ve deri solunumu yaparlar.
 • Bir çoğu metamorfoz (başkalaşım) geçirir.

 • Kalpleri iki kulakçık ve bir karıncıktan oluşur. Üç odacıklıdır. Karıncıklarında kan karışır.
 • Soğukkanlı canlılardır ve kış uykusuna yatarlar.
 • Dış döllenme, dış gelişme gözlenir (döllenme ve gelişme suda gerçekleşir). Yumurta ve spermlerini suya bırakırlar.
 • Boşaltım atıkları larva döneminde amonyak, ergin dönemde üredir.
 • Yüzmeyi ve yürümeyi sağlayan iki çift üyeye sahiptirler.
 • Ağaç kurbağası, kara kurbağası, kuyruksuz kurbağa ve semender bu gruba girer.

Hayatlarının bir kısmını suda (iribaş hali), bir kısmını da karada (yetişkin dönem)yaşamaya uyumlu oldukları için iki yaşamlılar olarak adlandırılır. Larva başkalaşım (metamorfoz) geçirdikten sonra ergin kurbağa haline gelir. Göller, su birikintileri, nehirler veya suya yakın yerlerde yaşamlarını sürdüren canlılardır. Ağaç kurbağası, yeşil kara kurbağası ve semender (kuyruklu kurbağa) iki yaşamlılar grubundaki canlı örnekleridir. Derilerinde nemli olmayı sağlayan salgı üreten çok sayıda salgı bezi vardır. Yüzme ve yürümelerini sağlayan iki çift üyeleri vardır. Kalpleri üç odacıklı ve soğuk kanlı (vücut sıcaklığı değişken) hayvanlardır. Döllenme ve gelişmenin su ortamında yapıldığı bir eşeyli üreme yöntemi ile çoğalırlar. Solunumlarını solungaç, akciğer, deri ve ağız boşluğu iç yüzeyi ile sağlarlar. Bazılarında bu solunum çeşitlerinden sadece bir tanesi görülür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi