II. Murat Dönemi (1421 – 1451) Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

İKİNCİ MURAT DÖNEMİ (1421 – 1444 / 1444- 1451)

Bizans İmparatorluğu Osmanlı Devleti’nde karışıklık çıkarmak amacıyla İkinci Murat’ın amcası Düzmece Mustafa’yı serbest bıraktı. Bizans’ın desteğiyle ayaklanan Düzmece Mustafa yakalanarak öldürüldü. Düzmece Mustafa İsyanı’nda etkisi olan Bizans’ın cezalandırılması için İstanbul kuşatıldı. Bizans, İstanbul kuşatmasını kaldırmak için İkinci Murat’ın kardeşi Şehzade Mustafa’yı ayaklandırdı. İstanbul kuşatmasını kaldıran İkinci Murat Şehzade Mustafa üzerine yürüdü. Şehzade Mustafa’yı yakalatarak idam ettirdi.

Anadolu’daki Faaliyetleri

Aydınoğulları ve Menteşeoğulları’na son verildi.

Germiyan Beyi Yakup Bey’in vasiyeti üzerine Germiyanoğulları ile bir savaş yapılmadan bu beylik Osmanlı topraklarına katıldı.

Bu dönemde;

 • Selanik, Yanya ve Serez alındı.
 • Orta ve Güney Arnavutluk’ta Osmanlı egemenliği sağlandı.
 • Bosna—Hersek vergiye bağlandı.
 • Sırp Krallığı’na son verildi.
 • Belgrat kuşatıldı.
 • Osmanlı Devleti Macarlarla yaptığı İzladi Derbent Savaşı’nı kaybedince
 • Macarlarla Edirne Segedin Antlaşması yapıldı (1444).

Buna göre:

 • Her iki taraf birbiriyle on yıl savaş yapmayacak
 • Bulgaristan’da Osmanlı egemenliği tanınacak
 • Sırp Krallığı yeniden kurulacak
 • Eflak, Osmanlılara vergi verecek; ancak Macarların koruması altında olacak
 • Tuna Nehri taraflar arasında sınır olacak

Varna Savaşı (1444)

Edirne Segedin Antlaşması’ndan sonra İkinci Murat tahtı 12 yaşındaki oğlu Mehmet’e bırakmış ve hükümdarlıktan çekilmişti. Bu durumu değerlendirmek isteyen Macar, Bohemya, Eflak, Hırvat ve Lehler Papa’nın da desteğiyle bir Haçlı ordusu oluşturdular. Bunları Venedik ve Almanya da desteklemişti. Osmanlı devlet adamları İkinci Murat’ı tekrar tahta çıkarmak istemişti. İkinci Murat; “Padişah oğlum Mehmet’tir.” deyince İkinci Mehmet; “Eğer padişah ben isem size emrediyorum, gelip ordunuzun başına geçin.” der ve bunun üzerine İkinci Murat Manisa’dan Edirne’ye hareket eder. Ordunun başına geçerek Haçlı ordusunu ağır bir yenilgiye uğratır (1444).

* Buçuktepe Olayı, Osmanlı tarihinde gerçekleşen ilk Yeniçeri ayaklanmasıdır.

İkinci Kosova Savaşı (1448)

Varna yenilgisinin intikamını almak isteyen Haçlılar yeni bir ordu oluşturdular. Kosova’da yapılan savaşta Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandı.

Bu zafer;

 • Balkanların Türk yurdu olmasını kesinleştirdi.
 • Haçlılar, bir daha Türklere saldırmaya cesaret edemediler (İkinci Viyana Bozgunu’na kadar).
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar