II.Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de İç Politikadaki Gelişmeler Tyt-Ayt Tarih


Kategoriler: Tarih, Tyt-Ayt Tarih

Türkiye’de İç Politikadaki Gelişmeler

1923’ten beri iktidarda olan CHP, II. Dünya Savaşı sürecinde bir takım demokratik açılımlara öncülük etmiştir.

TBMM’de hükümeti denetleme işlemini görecek bir müstakil grup kurulması kararlaştırılmıştır.

İçişleri Bakanı’nın CHP Genel Sekreteri olması uygulamasından vazgeçilmiştir.

1939 seçimlerinde Kazım Karabekir, Fethi Okyar, Hüseyin Cahit Yalçın gibi Atatürk döneminde siyaset dışı kalan kişilerin milletvekili olmaları sağlanmıştır.

Türkiye, ABD ve İngiltere’nin başını çektiği demokratik bloktan yana tutum benimsenmiştir. SSCB’nin Kars ve Ardahan’ı Türkiye’den istemesi ve Boğazlarda askeri üs kurma isteğini belirtmesi Türkiye’nin ABD ve İngiltere’ye yakınlaşmasında etkili olmuştur.

II. Dünya Savaşı’nın ardından Türkiye’de uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle toplumsal iktidarı yeni çözüm arayışlarına yöneltmiştir. İç ve dış dinamiklerin de etkisiyle demokratikleşme yolunda adımlar atmıştır. CHP’nin yanında Nuri Demirağ öncülüğünde Millî Kalkınma Partisi, Dörtlü Takrir’de imzası olan Adnan Menderes, Refik Koraltan, Celal Bayar, …… öncülüğünde 7 Ocak 1948’da Demokrat Parti kurulmuştur. Böylece Türkiye’de çok partili demokratik hayat başlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar