II. Dönem Anadolu Türk Beylikleri Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

II. DÖNEM ANADOLU TÜRK BEYLİKLERİ

Osmanoğulları (1299 – 1922)

Oğuzların kayı boyuna mensup olan Osmanlılar, Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından Ertuğrul Gazi önderliğinde Ankara’nın Karacadağ bölgesine yerleştirilmiştir. Burada gösterilen başarılar neticesinde, Alaaddin Keykubat Osmanoğullarına Söğüt ve Domaniç topraklarını vermiştir. Söğüt ve Domaniç’e yerleşen Osmanlılar Bizans’la savaşlar yapmışlardır Hızlı bir şekilde büyüyen Osmanlı Beyliği, üç kıtaya yayılan büyük bir devlet haline gelmiştir.

Karamanoğulları (1256 – 1487)

Oğuzların Avşar boyuna mensup olan Karamanoğulları önce Ermenek bölgesini merkez yapmış, daha sonra da Konya’yı ele geçirerek burayı merkez olarak kullanmışlardır. Osmanlı Beyliği’nin Türk siyasi birliğini kurmak için yaptığı mücadelelerde Osmanlı Devleti’ni en çok uğraştıran beylik olmuşlardır. Anadolu Selçuklu hükümdarlarının Farsçayı kullanmalarına tepki gösteren Karamanoğlu Mehmet Bey 1277’de her yerde Türkçe konuşulmasını emretmiştir. Karamanoğlu- Osmanlı mücadelesi I. Murat döneminde başlamıştır Fatih Sultan Mehmet tarafından hakimiyet altına alınan Karamanoğullarının yeniden kurulma mücadelesi de II. Bayezid tarafından engellenmiştir.

Karesioğullan (1304 – 1345)

Danişmentoğulları soyundan gelen Karesioğulları Balıkesir bölgesinde kurulmuşlardır. Denizcilikte oldukça başarılı olan beylik topraklarını Çanakkale boğazına kadar genişletmişlerdir. Orhan Bey döneminde Osmanlı Devleti egemenliği altına alınan Karesioğulları Osmanlı Devleti’ne büyük katkılar sağlamışlardır.

Aydınoğulları (1308 – 1410)

İzmir ve Aydın bölgesinde kurulmuşlardır. Denizcilikte oldukça başarılı olmuşlardır. Ege’de Haçlı donanmalarına karşı mücadele etmişlerdir. Yıldırım Bayezid döneminde ilk kez egemenlik altına alınan beylik Ankara Savaşı’ndan sonra tekrar bağımsız olmuştur II. Murat tarafından kesin olarak egemenlik altına alınmıştır.

Menteşeoğulları (1280 – 1424)

Muğla ve civarında Menteşe Bey tarafından kurulmuştur. Denizcilikle uğraşan bu beyliğe II. Murat son vermiştir.

Saruhanoğulları (1302 – 1381)

Manisa ve çevresinde kurulmuş olup, denizcilikle uğraşmışlardır. Çelebi Mehmet tarafından bu beyliğe son verilmiştir.

Candaroğulları (1292 – 1462)

Kastamonu ve Sinop çevresinde kurulmuşlardır. Denizcilikle uğraşan bu beyliğe Fatih Sultan Mehmet son vermiştir.

Germiyanoğulları (1300 – 1429)

Germiyan Bey tarafından Kütahya’da kurulmuştur. Osmanlı Devleti’ne topraklarının bir kısmını çeyiz olarak bırakmışlardır. II. Murat döneminde tamamen Osmanlı egemenliği altına alınmışlardır.

Hamitoğulları (1301 – 1423)

Isparta ve Antalya civarında kurulmuşlardır. Topraklarının bir kısmı Osmanlı Devleti’ne 80 bin altın karşılığında satılmıştır. Topraklarının geri kalan kısmı ise II. Murat döneminde alınmıştır.

Dulkadiroğulları (1299 – 1515)

Elbistan civarında kurulmuşlardır. Yavuz Sultan Selim döneminde Turnadağ savaşı ile egemenlik altına alınmışlardır.

Eretna Beyliği (1335 – 1389)

Sivas civarında kurulmuşlardır. Ankara Savaşında sonra Osmanlıdan kopmamışlardır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar